pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
Godziny pracy: od 8:00 do16:00 od poniedziałku do piątku

Sekretariat
tel. 22 695 64 81
faks 22 695 64 84
wejście F (od al. Solidarności), piętro I, pokój 535
e-mail wbzk@mazowieckie.pl

dyrektor wydziału

zastępca dyrektora wydziału

na zdjęciu dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pan Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

 tel. 22 695 64 81

 fax. 22 695 64 84

 kdabrowski@mazowieckie.pl

Życiorys

 Marcin Mauer zastępca dyrektora WBZKMarcin Mauer

 tel. 22 695 64 81

 fax. 22 695 64 84

mmauer@mazowieckie.pl

Życiorys


 

W skład wydziału wchodzą następujące oddziały:

 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 2. Oddział Obrony Cywilnej i Logistyki
 3. Oddział Spraw Obronnych
 4. Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 5. Oddział do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych
 6. Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
 7. Państwowa Straż Łowiecka

 

Regulamin Wewnętrzny wydziału określa w szczególności:

 • strukturę organizacyjną - rozdział III
 • zadania kierownictwa - rozdział IV
 • zadania wydziału - rozdział V
 • zakres działania oddziałów - rozdział VI.