Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.7840.7.36.2019.ES

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.7840.7.36.2019.ES

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 11 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla:
 
inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
 
inwestycja: budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie, polegająca na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) w ciągu drogi powiatowej nr DP 4202W, nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka i nad drogą krajową DK50, w km około 60+463 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 60+332 tej linii. Adres inwestycji: obręb 08 – Jasionówka, działki nr 646, 644, 645/1, 647/1, 658, 642/2, 642/1, 641/11, 641/10, 641/8, 641/7, 641/9, 543/6, 543/4, 543/7, 543/5, 684/1, 648/2, 542/20, 542/21, 513/2, 513/1, 514/2, 514/1, 512/2, 512/1, 542/10, 510, 508, 506, 504, 502/2, 648/2, 647/2, 645/2, 641/5, 641/6, 502/1, 500, 498/6, 498/1, 496, 494, 543/2, 585/6, 515, 516/3, 586/3 oraz obręb 01 – Łochów, działki nr 2160/1, 2161/1, 2161/2, 2162/2, 2162/3, 2142/2, 2142/3, 2166/1, 2166/2, 2165, 2167, 2170, 2551/2, gmina Łochów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie
 
W dniu 8 lipca 2019 r., postanowieniem Nr 784/SAAB/2019, nałożono na inwestora obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości w projekcie budowlanym sporządzonym dla inwestycji: „budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie, polegająca na budowie skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu drogowego) w ciągu drogi powiatowej nr DP 4202W, nad linią kolejową nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka i nad drogą krajową DK50, w km około 60+463 linii kolejowej, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km 60+332 tej linii.”

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
           
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia:  18 lipca 2019 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij