Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-II.7820.2.2.2019.AC

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-II.7820.2.2.2019.AC

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
     
  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 18 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek inwestora: Wójta Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz drogi gminnej nr 430301W, której konieczność rozbudowy wynika z rozbudowy drogi wojewódzkiej. Dotyczy realizacji zadania: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica gmina Klembów”.
- działki w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Gmina Klembów
  • obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 442/1 (442/11, 442/12), 421 (421/4, 421/3, 421/5), 448 (448/1, 448/2), 449 (449/1, 449/2), 450 (450/1, 450/2), 473 (473/1, 473/2), 476 (476/1, 476/2), 477 (477/1, 477/2), 231 (231/2, 231/1), 150 (150/2, 150/1), 160/3 (160/6, 160/5, 160/4), 160/2 (160/8, 160/7), 160/1 (160/10, 160/9).
Działki usytuowania obiektu:
- działki w projektowanym pasie drogowym drogi wojewódzkiej podlegające przejęciu na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Klembów
  • obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 442/11, 421/4, 473/1, 476/1, 477/1, 231/2, 160/6, 160/8, 160/10,
 
- działki w projektowanym pasie drogowym drogi gminnej podlegające przejęciu nz rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
Gmina Klembów
  • obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 421/3, 231/1, 150/2, 160/5, 448/1, 449/1, 450/1, 473/2,
 
- działki w istniejącym pasie drogowym należące do jednostki samorządu terytorialnego nie podlegające podziałowi:
Gmina Klembów
  • obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 423, 443/1, 444/1, 445/1, 446/1, 447/1,  
- działki zlokalizowane poza projektowanym pasem drogowym niezbędne dla budowy lub przebudowy: istniejącej sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych, zjazdów, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
Gmina Klembów
  • obręb 0007 Krzywica:
dz. nr ew. 231 (231/1), 445/2, 445/7, 446/2, 447/2, 231 (231/1), 473 (473/2), 160/2 (160/7), 160/3 (160/4).
 
            Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 lipca 2019 r. wydał postanowienie Nr 825/SAAB/2019, w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 90 dni.
 
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach 13-16 – poniedziałek, 8-12 – czwartek), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.

Data publicznego obwieszczenia 8 sierpnia 2019 r.
 
WI-II.7820.2.2.2019.AC

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij