Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.7840.7.76.2019.MP

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.7840.7.76.2019.MP

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 9ac ust. 1a w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710), że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 4 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla:

inwestor:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

                  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

inwestycja: „budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka realizowana w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6”  realizowane w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” wraz z niezbędnymi rozbiórkami”. Adres inwestycji: działka ewid. nr 2542/14, 2542/6, 2542/16, 2554/61, 2554/57, 2715/5, 2050, 2328/5, 2543, 2669, 2052/17, 2052/26, 2054/16, 2059, 2054/19, 2005, 2044/12, 2053/13, 2349, 2558. 2542/1, 3043/2, 3052/8, 3031/1, 2052/9, 2052/20, 2052/21, 2052/29, 2052/72, 2542/8, 2033/16, 2044/17, 20/49/2, 2053/23, 2054/28, 2054/30, 2542/17, 2542/19, 2554/62, 2554/55, 2554/58, 2554/60, 2710/3, 2715/6, 2985/2, 2990/1, 2052/24, 2542/2, 2554/25, 2554/24, 2554/33, 3031/2, 4511/1, 23229/3, 2330/3, 2052/88, 2052/85, 2542/15; obręb 0001 – Łochów Miasto, miejscowość Łochów, gmina Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 7 listopada 2019 r., zostało wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), postanowienie Nr 1342/SAAB/2019, znak: WI-I.7840.7.76.2019.MP, nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej w terminie 90 dni od daty doręczenia ww. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, dla ww. inwestycji.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach pon. 13.00-16.00, czw. 8.00-12.00), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Zgodnie z art. 41 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.


WI-I.7840.7.76.2019.MP

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij