Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Geodezja
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji

Treść

 

KARTA   INFORMACYJNA


                          


WYDZIAŁ GEODEZJI

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 79 21

Faks 22 695 79 31

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej


KI – WG/03

Nr wersji: 8

Data wydania:

12 lipca 2021 r.


SPRAWA:

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów.

PRZEDMIOT   SPRAWY:

Stanowisko dotyczące możliwości zrefundowania wnioskowanej kwoty.

PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1048).
2. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.).
3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
5. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
6. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
8. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 roku (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453).
9. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
10. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


    

1. Osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


Punkt Obsługi Klienta


pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa


Wejście F (od. al. Solidarności), pokój 1Sekretariat Wydziału Geodezji, pokój 314 (III piętro)

pl. Bankowy 3/5


00-950 Warszawa

tel. 22 695 79 21


Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 08:00 – 16.00


2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

WYMAGANE   DOKUMENTY:

    
 1. Dowody poniesionych kosztów (uwierzytelnione  kopie umów, faktur i przelewów).
 2. Poświadczona za zgodność z oryginałem kompletna dokumentacja związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentacja prawna związana z wydaniem decyzji administracyjnych  dotyczących przedmiotowych prac  geodezyjnych.
 4. Mapy z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości.
 5. Oświadczenie VAT o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu sprzedaży opodatkowanej.
 6. Wzór szczegółowego opisu czynności dla konkretnej umowy.
 7. Zestawienie   tabelaryczne - stanowiące załącznik do wniosku spółdzielni mieszkaniowej o refundację kosztów poniesionych w   związku z wykonaniem czynności i prac, o których mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Stanowisko dotyczące możliwości zrefundowania wnioskowanej kwoty.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po analizie kompletnej dokumentacji złożonej przez spółdzielnie mieszkaniowe pod względem geodezyjno-kartograficznym, finansowym i zamówień publicznych, oraz uzyskaniu środków z rezerwy z Ministerstwa Finansów – sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA   SPRAWĘ:

 

Wydział Geodezji

Oddział Nadzoru nad Organami Administracji

Geodezyjnej i Kartograficznej

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 695-79-21

e-mail: wg@mazowieckie.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Sąd Powszechny.

INFORMACJE   DODATKOWE:

Informacje (wyjaśnienia) w sprawie refundowania przez Skarb Państwa spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-wiedzy---orzecznictwo

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/refundacja-spoldzielniom-mieszkaniowym-kosztowprac

ZAŁĄCZNIKI /   FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/refundacja-spoldzielniom-mieszkaniowym-kosztowprac

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane