Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Geodezja

Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji

Treść

 

KARTA   INFORMACYJNA


                          

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ GEODEZJI

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 79 21

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej


KI – WG/03

Nr wersji: 6

Data wydania:

19 grudnia 2018 r.


SPRAWA:

Ocena wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów.

PRZEDMIOT   SPRAWY:

Stanowisko dotyczące możliwości zrefundowania wnioskowanej kwoty.

PODSTAWA PRAWNA:


 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15   grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.).
 2. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994   roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.).
 3.   Ustawa o księgach   wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku  (Dz. U.  z 2018 r.
    poz. 1916).
 4. Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17   maja 1989 roku  (Dz. U. z 2017 r.
    poz. 2101 ze zm..).
 5. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia   2004 roku  (Dz.   U. z 2018 r.
    poz. 1986 ze zm.).
 6. Ustawa o   gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku  (Dz. U. z 2018   r.  121 ze zm.).
 7. Rozporządzenie   Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości   z dnia 7 grudnia 2004 roku (Dz. U.  z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
 8. Rozporządzenie   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki   Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999   roku  (Dz. U.   z 1999 r.  Nr 45, poz. 453).
 9. Ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 10. Ustawa Kodeks Karny z dn. 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 2018 r.    poz. 1600).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


    

Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta

Mazowiecki Urząd Wojewódzki   w Warszawie

pl.   Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od. al. Solidarności), pokój 1


Sekretariat Wydziału Geodezji, pokój 314 (III   piętro)

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695   79 21


godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek   godz. 8.00 – 16.00


Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki   w Warszawie

Wydział Geodezji

Oddział Analiz i Zasobu

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

WYMAGANE   DOKUMENTY:

    
 1. dowody poniesionych kosztów (uwierzytelnione  kopie umów, faktur i przelewów),
 2.   
 3. poświadczona za zgodność z oryginałem kompletna dokumentacja związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 4.   
 5. poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentacja prawna związana z wydaniem decyzji administracyjnych  dotyczących przedmiotowych prac  geodezyjnych,
 6.   
 7. uwierzytelnione mapy z zatwierdzonym projektem podziału nieruchomości,
 8.   
 9. oświadczenie VAT o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu sprzedaży opodatkowanej,
 10.   
 11. wzór szczegółowego opisu czynności dla konkretnej umowy,
 12. zestawienie   tabelaryczne - stanowiące załącznik do wniosku spółdzielni mieszkaniowej
     o refundację kosztów poniesionych w   związku z wykonaniem czynności i prac,
     o których mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy   o spółdzielniach mieszkaniowych.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Stanowisko dotyczące możliwości zrefundowania wnioskowanej kwoty.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania   pełnego wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie   później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania pełnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA   SPRAWĘ:

 

Wydział Geodezji

Oddział Analiz i Zasobu

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 695-79-21

e-mail: wg@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek   godz. 8.00 – 16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Sąd   Powszechny.

INFORMACJE   DODATKOWE:

Informacje (wyjaśnienia) w   sprawie refundowania przez Skarb Państwa spółdzielniom mieszkaniowym kosztów   prac, o których mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych   z dnia 15 grudnia 2000 roku są dostępne pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-geodezji-wojew/informacje-wydzialuwin/7678,Informacje-wyjasnienia-w-sprawie-refundowania-przez-Skarb-Panstwa-spoldzielniom-.html

ZAŁĄCZNIKI /   FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-geodezji-wojew/informacje-wydzialuwin/7678,Informacje-wyjasnienia-w-sprawie-refundowania-przez-Skarb-Panstwa-spoldzielniom-.html

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij