Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wpis do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pozostałe
Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

KARTA INFORMACYJNA


W WARSZAWIE
WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WRP/01

Nr wersji: 2

Data wydania:
18 maja 2020 r.

SPRAWA: 

Wpis do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

 

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 t.j.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694, ze zm.).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:

 

Punkt Przyjmowania Korespondencji

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

 

Lub


Punkt Obsługi Klienta

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście "F" od Al. Solidarności

godziny przyjęć:

                                         poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

         2.      Pocztą na adres:


                                                 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
                                                   Wydział Rynku Pracy
                                                 ul. Marszałkowska 3/5
                                                     00-624 Warszawa

         3.    Elektronicznie:

 

Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

O wpis do rejestru ośrodków może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek albo prowadzący ośrodek.

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

 

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków należy złożyć do właściwego terytorialnie samorządu województwa:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62A
02-002 Warszawa

 

lub

wysłać drogą elektroniczną przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

W terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku MCPS dokona wizytacji ośrodka i wyda opinię o ośrodku, a następnie przekaże ją wraz z wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W uzupełnieniu do wniosku (wraz z opinią) należy złożyć dokumenty:

 • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek lub prowadzenia ośrodka (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowę dotyczącą prowadzenia ośrodka),
 • kopię uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem umowy z podmiotem umożliwiającym korzystanie z zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego.

Aby uzyskać wpis do rejestru ośrodków muszą być spełnione wymogi określone w § 15 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Opinia powinna zawierać:

 1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym;
 2. informację o standardzie ośrodka;
 3. ocenę warunków sanitarnohigienicznych;
 4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;
 5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu
  z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;
 6. stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia;
 7. inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorządu województwa informacji
o występujących we wniosku ośrodka uchybieniach wnioskodawca powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii
i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.

Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.

Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji
o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień
w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru.

 

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Logistyki, Analiz i Nadzoru
ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa
tel. 22 695 67 01

e-mail: wrp@mazowieckie.pl

 

Godziny obsługi klientów:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek – piątek: 08.00 – 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wzór wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów i stwierdzeniu spełnienia warunków uzasadniających:

 • zostanie dokonany wpis do rejestru tj. zostanie umieszczony w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych https://empatia.mpips.gov.pl
 • ośrodek otrzyma pisemne zawiadomienie o dokonanym wpisie do rejestru,

 

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, zawiadomienie o wpisie do rejestru przekazane zostanie wyłącznie elektronicznie, opatrzone podpisem elektronicznym.

ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 5 do rozporządzenia);
 2. klauzula informacyjna.

Tag

Powiadom znajomego