Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pozostałe
Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

 

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WRP/05

Nr wersji: 2

Data wydania:
18 maja 2020 r.

SPRAWA: 

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne.

 

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 t.j.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
  w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694, ze zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:

 

Punkt Przyjmowania Korespondencji

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

 

Lub


Punkt Obsługi Klienta

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

wejście "F" od Al. Solidarności

godziny przyjęć:

poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

 1. 2.      Pocztą na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Rynku Pracy
ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

 1. 3.    Elektronicznie:

 

Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów wraz z:

 1. Zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 2. aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 3. dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 4. oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 5. informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 6. statutem, w przypadku jego posiadania;
 7. nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 8. programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych,
  z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Układając program turnusu rehabilitacyjnego uwzględnij zapis art. 10 c ust. 6 ustawy
o rehabilitacji oraz § 9 ust. 1  pkt 8 oraz § 12 ust. 2 – 6 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Uchybienia we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji
o uchybieniach występujących we wniosku.

Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis do rejestru.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Obsługi Pracodawców
ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa
tel. 22 695 72 93

e-mail: wrp@mazowieckie.pl

 

Godziny obsługi klientów:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek – piątek: 08.00 – 15.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, w tym danych zawartych w programach turnusów i stwierdzeniu spełnienia warunków uzasadniających:

 • zostanie dokonany wpis do rejestru tj. zostanie umieszczony w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych www.empatia.mpips.gov.pl
 • organizator otrzyma pisemne zawiadomienie o dokonanym wpisie do rejestru.

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, zawiadomienie o wpisie do rejestru przekazane zostanie wyłącznie elektronicznie, opatrzone podpisem elektronicznym.

 

ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,
  w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 5 do Rozporządzenia);
 2. klauzula informacyjna.

 

Tag

Powiadom znajomego