Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zmiana pozwolenia na budowę.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl  


Nr karty informacyjnej
KI – WI/07
Nr wersji: 9
Data wydania:
17 grudnia 2018 r.
SPRAWA: 

Zmiana pozwolenia na budowę.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na wniosek inwestora.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 36a w powiązaniu z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r.,poz. 1202 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.Osobiście

  Punkt Obsługi Klienta
wejście "F"(od al.Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę należy dołączyć:

  1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), aktualnym na dzień opracowania projektu;
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w zależności od zakresu zmiany decyzji.
  4. WAŻNE:
  5. Wszystkie dokumenty załączone do wniosku powinny być w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  6. Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów wówczas do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

Opłaty wnosi się na konto:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
City Bank Handlowy
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, czw. 8:00 - 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij