Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Budownictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl  

 


Nr karty informacyjnej
KI – WI/08
Nr wersji: 9

Data wydania:

17 grudnia 2018 r.

SPRAWA: 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 71 w powiązaniu z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1.Osobiście

  Punkt Obsługi Klienta
wejście "F"(od al.Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
    i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami
    i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

WAŻNE:

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Milcząca zgoda organu lub decyzja administracyjna o wniesienie sprzeciwu.

OPŁATY:

75% opłaty pozwolenia na budowę określonego w zgłoszeniu obiektu budowlanego.

Opłaty wnosi się na konto:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
City Bank Handlowy
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni – od daty złożenia kompletnego wniosku wydania decyzji o sprzeciwie.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni przyjęć klientów: pon. 13:00 - 16:00, czw. 8:00 - 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych  w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij