Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WI/09
Nr wersji: 10
Data wydania:
16 czerwiec 2020 r.
SPRAWA: 

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie postanowienia o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo.

PODSTAWA PRAWNA:
1) Art. 9 w powiązaniu z art. 82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.);
2) Art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020r., poz. 1043 ze zm.).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (od al. Solidarności), pokój 1
godziny i dni urzędowania:
poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) charakterystykę obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub
terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości
sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości,
z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych
usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.
WAŻNE:
  •  wszystkie dokumenty załączone do wniosku powinny być złożone w oryginale bądź poświadczone zgodnie z zasadą określoną w art. 76 i 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  •  jeżeli inwestor działa poprzez pełnomocnika/ów do wniosku należy dołączyć wszystkie pełnomocnictwa, z których wynika umocowanie do określonych czynności. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub urzędowo poświadczone.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc, w przypadkach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące – od daty złożenia kompletnego wniosku.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 89
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

godziny i dni przyjęć klientów:
poniedziałek: 13:00 – 16:00
czwartek: 08:00 – 12:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

INFORMACJE DODATKOWE:
Brak.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane