Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Pozostałe

Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia

Treść

KARTA INFORMACYJNA


Wydział Zdrowia
00-950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5
tel. 22 695 69 00

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WZ/03
Nr wersji: 6

Data wydania:
 
29 kwiecień 2020 r.

SPRAWA: 

Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 100 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sprawę załatwia się elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), dostępnej na stronie:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami składanymi elektronicznie,

2. Opłata za dokonanie wpisu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po weryfikacji wniosku pod względem kompletności i prawidłowości miejsca złożenia oraz pod względem merytorycznym, uprawniony pracownik przekazuje wniosek w wersji elektronicznej kierownikowi, który dokonuje akceptacji wpisu do Rejestru poprzez aplikację RPWDL na podstawie posiadanego upoważnienia oraz podpisuje wniosek podpisem kwalifikowanym.

Po podpisaniu przez kierownika, pracownik przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia.

W przypadku niekompletnego wniosku pracownik, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przygotowuje pismo dotyczące występujących we wniosku braków, które jest podpisywane przez kierownika podpisem kwalifikowanym na podstawie posiadanego upoważnienia. Jeżeli pismo wysłane drogą elektroniczną nie zostanie odebrane w ciągu 7 dni, pracownik przygotowuje pismo o tej samej treści w wersji papierowej, które jest wysyłane pocztą tradycyjną.

Po uzupełnieniu dokumentów dokonywany jest wpis w aplikacji RPWDL.

Jeśli wniosek został złożony do niewłaściwego organu, wniosek w aplikacji RPWDL przekazywany jest do właściwego organu rejestrowego.

OPŁATY:

Na podstawie art. 105 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)  wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej w przypadku podmiotów leczniczych:


  1. 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.
  2. 50% wysokości opłaty określonej w pkt 1 za wpis zmian w rejestrze.

Opłaty dokonuje się na rachunek:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Biuro Finansów Urzędu

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od wpłynięcia drogą elektroniczną do Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia kompletnego wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział Organizacji Ochrony Zdrowia
00-950 Warszawa,
pl. Bankowy 3/5,
tel. 22 695 69 03 do 08,
p. 153 a, b
e-mail: ukuroczycka@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania:
poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

 
 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane