Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja

Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl   


Nr karty informacyjnej
KI – WI/18
Nr wersji: 8

Data wydania:
27 grudnia 2018 r.

SPRAWA: 

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis przedsiębiorcy do rejestru ośrodków szkolenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Punkt Obsługi Klienta
wejście "F" (od al. Solidarności), pokój 1
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 69 95
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00

2. Pocztą na ww. adres

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2. Numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4. Wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1. Program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
2. Kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów nauki jazdy,
instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;
3. Kopie dokumentów zawierających informację o: warunkach lokalowych, wyposażeniu
dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych
i posiadanych pojazdach albo kopię umowy lub dokumentów zawierających informację
o urządzeniu, o których mowa w , o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (art. 39g ust. 11 pkt 1 oraz pkt 2), wraz z kopią certyfikatu;
4. Opinie rzeczoznawców samochodowych wpisanych na listę Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, o których mowa z art. 79a ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek
szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym.”

Oświadczenie, powinno zawierać również:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis przedsiębiorcy do rejestru ośrodków szkolenia.

OPŁATY:

Opłata za wpis – 400 zł.
Opłata ewidencyjna – 1 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Transportu i Organizacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 65 95 lub 22 695 65 94
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania: pon. - pt. 8:00 - 16:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie znajdują się w załączniku Klauzula informacyjna.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij