Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Powiadomienie o zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz zmianie jej granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej, powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Kościoły i związki wyznaniowe

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

ul. Krucza 5/11

00-548 Warszawa

Tel. 22 695 66 01/22 695 66 02

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WSO/02

Nr wersji: 4

Data wydania:

02 marca 2016 r.

SPRAWA: 

Powiadomienie o zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz zmianie jej granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej, powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie potwierdzenia odbioru powiadomienia o zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz zmianie jej granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej, powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej.

PODSTAWA PRAWNA:
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U.z 1998 r.  Nr 51, poz. 318),
 • Konstytucja RP (Dz. U.z 1997 r. Nr 78, poz 483)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. z 2013, poz. 1169 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014, poz. 1726)
 • Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2015, poz. 483)
 • Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2015, poz. 43)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2014, poz. 1712)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2015, poz. 14)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. (DZ. U. z 2015, poz. 44)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej.(Dz. U. Nr 38, poz. 363 z 1928 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 30, poz. 240 z 1936 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. Nr 30, poz. 241 z 1936 r. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. z 2014, poz. 1599)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. z 2014, poz. 1899)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2015, poz. 169)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2015, poz. 13)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich
  w Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz. U. z 2014, poz. 1798)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1) osobiście

Wydział Spraw Obywatelskich

Oddział Ogólny

Warszawa ul. Krucza 5/11

wejście A, pok. nr 101, I piętro (sekretariat)


2) pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

00-950 Warszawa pl. Bankowy 3/5

WYMAGANE DOKUMENTY:

Powiadomienie  powinno być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych ustawach.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Doręczenie potwierdzenia pocztą lub odbiór osobisty w Wydziale Spraw Obywatelskich Oddział Ogólny,

Warszawa ul. Krucza 5/11,wejście A, pok. nr 101, I piętro (sekretariat).

OPŁATY:

Nie dotyczy – wykonanie obowiązku ustawowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do miesiąca.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział Ogólny, Wydział Spraw Obywatelskich

00-548 Warszawa ul. Krucza 5/11 tel. 22 695-73-52

Godziny i dni urzędowania:

poniedziałek - piątek: 800-1600

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy
  pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl ,
  tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
  na podstawie zawartej umowy.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy
  dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 9. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
]

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij