Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Zaproszenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

 

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/09

Nr wersji: 8

Data wydania:

12.02.2020 r.

SPRAWA: 

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego. 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2018 r. poz. 1526).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa, parter, stanowisko nr 9.
Godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Aby złożyć osobiście wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 należy wcześniej zarezerwować wizytę za pośrednictwem strony internetowej http://kolejkawsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/
 

- Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 30,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (22) 724 18 33, pok. nr 19.
Godziny przyjęć: 8:00-16:00 (poniedziałek, wtorek, środa), 8:00-17:00 (czwartek),
8:00-15:00 (piątek).
Zasięg działania: powiat grodziski.

- Starostwo Powiatowe w Grójcu, ul. J. Piłsudskiego 59,
05-600 Grójec, tel. (48) 665 11 20 lub (48) 665 11 65, pok. nr 30B.
Godziny przyjęć: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek).
Zasięg działania: powiat grójecki.

- Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. J. Piłsudskiego 41 (budynek Urzędu Miasta
Legionowo), 05-120 Legionowo, tel. (22) 744 33 90.
Godziny przyjęć: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek).
Zasięg działania: powiat legionowski.

- Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16,
05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 759 87 35, pok. nr 208.
Godziny przyjęć: 8:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-czwartek),
8:00-14:30 (piątek).
Zasięg działania: powiat miński.

- Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock, tel. (22) 788 09 09.
Godziny przyjęć: 9:00-16:45 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek).
Zasięg działania: powiat otwocki.

- Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowskiej 14,
05-500 Piaseczno, tel. (22) 737 11 59, pok. nr 11.
Godziny przyjęć: 8:00-17:10 (poniedziałek), 8:00-15:40 (wtorek-piątek).
Zasięg działania: powiat piaseczyński.

- Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,
05-800 Pruszków, tel. (22) 738 14 98 lub (22) 738 14 16.
Godziny przyjęć: 10:00-17:00 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek-piątek).
Zasięg działania: powiat pruszkowski.

- Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, ul. Poznańska 129-133,
05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. (22) 733 72 16, pok. nr 12.
Godziny przyjęć: 9:00-16:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek).
Zasięg działania: powiat warszawski zachodni.

- Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin, tel. (22) 776 44 97.
Godziny przyjęć: 9:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek-piątek).
Zasięg działania: powiat wołomiński.

- Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie,
ul. 17 Stycznia 60.
Godziny przyjęć dokumentów: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek - piątek).

- Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,
ul. Kolegialna 15, parter, pokój 2.
Godziny przyjęć dokumentów: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek - piątek).

- Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 38, parter, pok. nr 14.
Godziny przyjęć dokumentów: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek - piątek).

- Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce,
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, parter, pokój 46B.
Godziny przyjęć dokumentów: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek - piątek).

- Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, II piętro, pok. nr 293.
Godziny przyjęć dokumentów: 8:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:30 (wtorek - piątek).

Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5, wejście F (od al. Solidarności).
Godziny przyjęć dokumentów: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek).

 

Dokumenty składane w delegaturach oraz w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - nie podlegają w chwili składania weryfikacji oraz nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 

2. Pocztą na adres:

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Obsługi Klienta
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. W przypadku osoby fizycznej:

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość zapraszającego (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub karta pobytu).
 3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.


Można załączyć do wyboru:

- aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia – 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).


Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Wietnamu na 6 miesięcy, nie posiadam osób na utrzymaniu. Wymagane saldo na koncie bankowym wynosi 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zaproszony) x 6 miesięcy + 2500 zł koszt biletu do kraju zamieszkania = 8 680 zł.

- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie).

 

Przykład: chcę zaprosić cudzoziemca z Białorusi na okres 6 miesięcy. Posiadam na wyłącznym utrzymaniu jedno dziecko. 515 zł x 3 osoby (zapraszającego, zaproszonego cudzoziemca, dziecko) + 200 zł koszt biletu do kraju pochodzenia = kwota równa lub wyższa niż 1745 zł netto dochodu miesięcznego udokumentowanego zaświadczeniem z zakładu pracy.

- decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty w wysokości 515 zł w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie.

Przykład: jestem emerytem, nie mam nikogo na utrzymaniu, zapraszam cudzoziemca z Białorusi na 6 miesięcy. 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany) + koszt biletu 200 zł. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość osiąganej emerytury/renty w kwocie przekraczającej 1230 zł netto.

 

- w razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500 zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.


Obowiązek posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania uważa się za spełniony, jeżeli zapraszający wykaże, że cudzoziemiec posiada bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny zgoda właściciela lokalu na zakwaterowanie cudzoziemca w tym lokalu,
 • inne dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkanie np. rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa - powinna zawierać informację kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

  Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów zostanie wystawione wezwanie do ich uzupełnienia. Niedostarczenie brakujących dokumentów w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

2. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
 3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.: ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów (kopia rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego – oryginał do wglądu) lub aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku. Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu lokalu komunalnego,
  • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca,
  • inne dokumenty potwierdzające możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania np. rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

 

3. W przypadku gdy zapraszającym jest osoba prawna

(z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym):

 

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

  • aktualny wydruk z konta bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia) lub CIT – 8 za poprzedni rok wraz potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego.

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
  • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca lub
  • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

 4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).4. W przypadku gdy zapraszającym jest stowarzyszenie:

 

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń – wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
  • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca).

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
  • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca lub
  • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

 4. Aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń lub decyzja o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

OPŁATY:

Za dokument wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy uiścić opłatę skarbową
w wysokości 27 zł przelewem na konto:

 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem „wpisanie wniosku do ewidencji zaproszeń”

Potwierdzenie wniesienia opłaty powinno być złożone wraz z wnioskiem.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

formularz kontaktowy: https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/


Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00–17:30

wtorek- piątek: 8:00-15:00

TRYB PONAGLENIA:

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 1. Nie załatwiono sprawy w terminie 30 dni lub przepisach szczególnych ani w terminie wyznaczonym.
 2. Postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się - za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego - do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zaproszenie jest ważne w okresie wskazanym we wniosku (nie dłuższym niż 1 rok) przez zapraszającego cudzoziemca.


Strona może składać wniosek osobiście bądź poprzez ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć w chwili składania wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.


Z opłaty za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, zstępny (np. syn, córka, wnuczek), wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek).


Zaproszenie odbiera się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru zaproszenia.


Zapraszający ma możliwość złożenia wniosku o unieważnienie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń.


Na wniosek zapraszającego (złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu ważności zaproszenia) można wydać decyzję o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Unieważnienie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń powoduje utratę jego ważności (z chwilą, gdy decyzja w sprawie unieważnienia zaproszenia stanie się ostateczna).


Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Kserokopie dokumentów, służących za dowód w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, muszą zostać stwierdzone jako zgodne z ich oryginałami przez osobę do tego uprawnioną (pracownik Wydziału Spraw Cudzoziemców, notariusz, albo występujący w sprawie jako pełnomocnik strony: radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego