Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy cudzoziemcy
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Cudzoziemców

 

KARTA INFORMACYJNAWYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WSC/12

Nr wersji: 8

Data wydania:

11.02.2020 r.

SPRAWA: 

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Pobyt obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 293).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1916).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1501).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek należy złożyć:

1. Osobiście (bez pośrednictwa pełnomocnika)

 

Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
antresola, stanowisko nr 21
numerek z biletomatu I.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

 

 1. 1 egzemplarz wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wypełnionego w języku polskim kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 2. 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 3. Dokumenty potwierdzające 5-letni, nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo pobytu obywatela Unii Europejskiej- nabywane przed upływem 5-letniego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie przez zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

 

1) Zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończenie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę. 

 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim przez okres 12 miesięcy przed przejściem na emeryturę  lub na wcześniejszą emeryturę.
 2. Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 lata.

2) Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu trwałej niezdolności do pracy.

 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim.
 2. Dokumenty potwierdzające zaprzestanie pracy z powodu trwałej niezdolność do pracy.
 3. Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 2 lata.

3) Zaprzestanie wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu trwałej niezdolności do pracy  wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim.
 2. Dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

4) Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek oraz  osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego albo zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę.

 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis aktu małżeństwa.
 2. Kopia dokumentu tożsamości małżonka.
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wieku emerytalnego określonego przez polskie przepisy dotyczące ubezpieczenia emerytalnego.
 4. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Małżeństwo z obywatelem polskim osoby, która zakończyła pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek z powodu trwałej niezdolność do pracy.

 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis aktu małżeństwa.
 2. Kopia dokumentu tożsamości małżonka.
 3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności   zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim.
 4. Dokumenty potwierdzające trwałą niezdolność do pracy.

6) 3-letni nieprzerwany pobyt i wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę, która wykonuje pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd powraca co najmniej raz w tygodniu.

 

Oprócz wymaganych dokumentów dodatkowo należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 3 lata.
 2. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 3 lat.
 3. Dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie członkowskim.
 4. Dokumenty potwierdzające pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dokumenty potwierdzające powrót do innego państwa członkowskiego co najmniej raz w tygodniu.

 

Prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej będącego obywatelem Unii Europejskiej.

 

 1. 1 egzemplarz wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu wypełnionego w języku polskim (postępowanie zdecydowanie usprawni dołączenie 2 kserokopii wniosku).
 2. Kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 3. 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może
   dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani
   zniekształcać owalu twarzy.
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć
   fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.

 4. Dokumenty potwierdzające nieprzerwany 5-letni pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
 5. Dokumenty potwierdzające istnienie więzi rodzinnych z obywatelem Unii Europejskiej.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydawana cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem Unii Europejskiej.

 

 1. 1 egzemplarz wniosku o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wypełnionego w języku polskim.
 2. Kserokopia dokumentu podróży.
 3. 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
 4. Dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem Unii Europejskiej.
 5. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Unii Europejskiej, np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.


  Dodatkowo należy złożyć:
 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Decyzja o odmowie wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 • Decyzja o odmowie wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku o jego wydanie.

Kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku albo w tym terminie odmawia się jej wydania.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Spraw Cudzoziemców

Oddział Obsługi Klienta

ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa,

antresola, stanowisko nr 21

tel. 22 695 67 52

Dni i godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek: 10:00–17:30

wtorek-piątek: 8:00-15:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego