Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Interwencje na działanie wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy geodezja
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji
KARTA INFORMACYJNA

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 79 21

Faks 22 695 79 31

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej

KI-WIG/01

Nr wersji: 10

Data wydania:

06 października 2023 r.

SPRAWA: 

Interwencje na działanie wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Postępowanie wyjaśniające w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

• Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (od. al. Solidarności), pokój 1

• Sekretariat Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój 314 (III piętro)
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 695 79 21

• Punkty Kancelaryjne w Delegaturach-Placówkach Zamiejscowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w:

- Ciechanowie
ul. 17-go Stycznia 60A, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 10, faks 23 671 93 03

- Ostrołęce
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 746 62 00, faks 29 746 62 02

- Płocku
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 03, faks 24 235 11 01

- Radomiu
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 05 55, faks 48 362 85 68

- Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 755 84 12

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

 

2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
pl. Bankowy 3/5
00-950Warszawa

 

3. Pocztą elektroniczną ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka

WYMAGANE DOKUMENTY:
Interwencja wraz z uzasadnieniem.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po przeprowadzeniu czynności materialno-technicznych.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
Oddział Nadzoru nad Organami Administracji
Geodezyjnej i Kartograficznej
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa,
tel. 22 695 79 21
e-mail: wig@mazowieckie.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Skarga do Głównego Geodety Kraju, za pośrednictwem MWINGiK (bezterminowo).

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ocena prawidłowości, sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji geodezyjnej włączonej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


2. Postępowanie wyjaśniające dotyczące przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzone na podstawie art. 7b ust.1 pkt 1 ww. ustawy nie jest postępowaniem administracyjnym rozstrzyganym w drodze decyzji. Nie ma ono również charakteru postępowania skargowego, określonego przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA.), gdyż zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Zgodnie z ww. przepisem przedmiotem skargi są nieprawidłowe działania organów administracji publicznej. Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, którymi zgodnie z art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne są przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne, a także osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osoby funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, nie są organami administracji publicznej. Zatem skargi na ich działania nie są objęte regulacją przepisów Działu VIII KPA.

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

Brak.

Tag

Powiadom znajomego