Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Polityka społeczna

Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Al. Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa

Tel. 22 695 71 00

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WPS/07

Nr wersji: 3

Data wydania:

20 grudnia 2018 r.

SPRAWA: 

 Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 1828, z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Oddział Organizacji i Nadzoru Rynku Pracy
Wydział Polityki Społecznej
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28. pok. 401

lub 

Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "F" (Al. Solidarności)


2. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Polityki Społecznej
pl. Bankowy 3.5 
00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum, który powinien zawierać:

 1. nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 2. informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 6. przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
 7. dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 8. dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 9. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 10. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 11. dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 12. projekt regulaminu Centrum.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział Organizacji i Nadzoru Rynku Pracy
Wydział Polityki Społecznej

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28, pok. 401
tel. 22 696 71 61
e-mail; awitecka@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania - poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania Centrum.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij