Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Pozostałe

Komórka odpowiedzialna Wydział Rynku Pracy

Treść

KARTA INFORMACYJNA


WYDZIAŁ RYNKU PRACY
ul. Marszałwska 3/5
00-624 Warszawa
tel. 22 695 67 01
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI- WRP/04

Nr wersji: 4

Data wydania:
5 maj 2020 r.

SPRAWA: 

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176, z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Osobiście:

 

Biuro Podawcze
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa
stanowisko nr 8

godziny przyjęć:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek – piątek: 08.00 – 15.00

      2. Punkt Obsługi Klienta


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (od al. Solidarności)

godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek: 08.00 – 16.00

        3. Pocztą na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Rynku Pracy
Oddział Logistyki, Analiz i Nadzoru
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie statusu Centrum, instytucja tworząca Centrum składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum.

Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 2. informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 6. przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
  a)planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 7. dane organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 8. dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 9. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 10. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej, poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 11. dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 12. projekt regulaminu Centrum;
 13. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;
 14. opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu,
  z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
 15. akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu  terytorialnego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1 miesiąc.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Rynku Pracy
Oddział Logistyki, Analiz i Nadzoru
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

Godziny obsługi klientów:

poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek – piątek: 08.00 – 15.00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE:

Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.

ZAŁĄCZNIKI /FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Brak.


Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane