Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecka wojewódzka komisja dyscyplinarna orzekająca o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Wersja strony w formacie XML

Od dnia 1 stycznia 2015 roku rozpoczęła działalność mazowiecka wojewódzka komisja dyscyplinarna orzekająca o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (dalej wojewódzka komisja dyscyplinarna), z siedzibą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Członkowie wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej powołani zostali w drodze zarządzenia nr 948 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Zarządzeniem nr 81 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania członków mazowieckiej wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej orzekającej o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii powołano nowego przewodniczącego komisji oraz 3 nowych członków komisji. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

W skład wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wchodzą:

 1. Ewelina Kułakowska - przewodniczący komisji
 2. Katarzyna Rzeszotarska
 3. Magdalena Suwara
 4. Małgorzata Wasiak - Bieniewska
 5. Daniel Koleński
 6. Adam Jakubowski
 7. Marek Sobczyński
 8. Natalia Bogdanowska
 9. Jakub Maziejuk
 10. Anna Osłowska

Kadencja Członków komisji rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2019 r. i trwa cztery lata.

Tryb pracy określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Celem postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną jest zbadanie, czy osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wykonuje swoje zadania z należyta starannością, oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Orzekając w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej możliwe jest wymierzenie kary dyscyplinarnej w formie upomnienia, nagany, zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku, a nawet odebrania uprawnień zawodowych w zależności od stopnia szkodliwości czynu i stopnia winy.

W przypadku odebrania uprawnień zawodowych osoba ukarana może ubiegać
się o ponowne ich odzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.

W sprawach dyscyplinarnych w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.

Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.

Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.

Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.

Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.

Do zadań komisji należy przekazywanie:

 • do rzecznika orzeczeń komisji, oraz kopii tych orzeczeń do MWINGiK;
 • do rzecznika informacji o zaskarżonych orzeczeniach komisji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Geodecie Kraju

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane