Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna do spraw orzekania o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Od dnia 1 stycznia 2015 roku rozpoczęła działalność mazowiecka wojewódzka komisja dyscyplinarna orzekająca o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (dalej: wojewódzka komisja dyscyplinarna), z siedzibą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Obecni członkowie wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego powołani zostali w drodze zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków mazowieckiej wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej orzekającej o odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Skład wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej

 1. Pani Katarzyna Rzeszotarska – Przewodnicząca komisji,
 2. Pani Jolanta Przedlacka,
 3. Pan Marek Sobczyński,
 4. Pani Katarzyna Płowiec,
 5. Pani Grażyna Łęgowska,
 6. Pani Magdalena Suwara,
 7. Pan Daniel Koleński,
 8. Pan Piotr Barej,
 9. Pani Natalia Bogdanowska,
 10. Pani Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska,
 11. Pan Jakub Maziejuk,
 12. Pani Marta Pliszka.

Kadencja członków komisji rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2023 roku i trwa cztery lata.

Podstawą pracy i zadania wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1990 ze zm.).

Celem postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną
jest zbadanie, czy osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wykonuje swoje zadania z należyta starannością, oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

Orzekając w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej możliwe jest wymierzenie kary dyscyplinarnej w formie
upomnienia, nagany, zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku, a nawet odebrania uprawnień zawodowych w zależności od stopnia szkodliwości czynu i stopnia winy.

W przypadku odebrania uprawnień zawodowych
osoba ukarana może ubiegać się o ponowne ich odzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.

W sprawach dyscyplinarnych w II instancji orzeka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.

Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.

Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.

Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.

Obsługę administracyjną wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej zapewnia Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. 

Do zadań komisji należy:

- orzekanie w sprawach dyscyplinarnych;
- przekazywanie do  rzecznika orzeczeń komisji, oraz kopii tych orzeczeń do MWINGiK;
- przekazywanie do rzecznika informacji o zaskarżonych orzeczeniach komisji do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Geodecie Kraju.

Tag

Powiadom znajomego