Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead


Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. 

Uwaga! Wojewódzki Zespół nie rozpatruje wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak również nie wydaje legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych.

 
Adres:
ul. Gen. Andersa 30
00-210 Warszawa

 tel. 22 695 75 40
fax 22 695 75 42

e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

Adres korespondencyjny:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00


Zmiany w obsłudze klienta w związku z epidemią

Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację  medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia, ocena może być wydana bez badania (podstawa prawna § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z  2020 r. poz. 534) zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

Posiedzenia składów orzekających w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odbywają się z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby. Orzeczenia są wydawane w trybie zaocznym.

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów/odebrania dokumentów w Wojewódzkim Zespole prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel.: 22 695 75 40 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl w godzinach 08.00-16.00.


Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie został powołany Zarządzeniem nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o...

Jak do nas dojechać

Jak do nas dojechać          Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Gen. Andersa 30, 00-210 Warszawa tel. 22 695 75 40 fax 22 695 75 42 e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - godziny...

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16. rok życia

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16. rok życia   W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy we właściwym miejscowo powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania złożyć: wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokumentację medyczną, w tym...

Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w...

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , jako organy działające w I instancji wydają: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Właściwość miejscową zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się wg...

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej Legitymacja potwierdza status osoby niepełnosprawnej oraz prawo do korzystania z ulg i uprawnień przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, m. in. do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej (pociągi, autobusy), bez konieczności okazywania orzeczenia. Organem właściwym...

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych Na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie...

Orzecznictwo w liczbach

Orzecznictwo w liczbach W 2020 r. powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działające na terenie województwa mazowieckiego wydały 49 433 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 10 430 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 50 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Aktualnie na terenie województwa...

Akty prawne

Podstawy prawne orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności       ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573); rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie...