Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

XML

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. 

Uwaga! Wojewódzki Zespół nie rozpatruje wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak również nie wydaje legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych.

 
Adres:
ul. gen. Andersa 30
00-210 Warszawa

 tel. 22 695 75 40
fax 22 695 75 42

e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Adres korespondencyjny:
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


Przedłużenie ważności orzeczeń z uwagi na stan epidemii - zmiany

Z dniem 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia, których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa powyżej, karta parkingowa wydana na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.) zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. 

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie został powołany Zarządzeniem nr 169 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...

Jak do nas dojechać

Jak do nas dojechać          Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Gen. Andersa 30, 00-210 Warszawa tel. 22 695 75 40 fax 22 695 75 42 e-mail: sekretariatwzon@mazowieckie.pl Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - godziny...

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16. rok życia

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16. rok życia   W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy we właściwym miejscowo powiatowym/miejskim zespole do spraw orzekania złożyć: wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokumentację medyczną, w tym...

Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w...

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , jako organy działające w I instancji wydają: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. Właściwość miejscową zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się wg...

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej Legitymacja potwierdza status osoby niepełnosprawnej oraz prawo do korzystania z ulg i uprawnień przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, m. in. do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej (pociągi, autobusy), bez konieczności okazywania orzeczenia. Organem właściwym...

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych Na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie...

Akty prawne

Podstawy prawne orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności       ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100); rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny...

Orzecznictwo w liczbach

Orzecznictwo w liczbach W I kwartale 2024 r. powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działające na terenie województwa mazowieckiego wydały 15 105 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,  3 176  orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do ukończenia 16 roku życia oraz 20 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień....