Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Delegatura w Radomiu

ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

 Wydział Rynku Pracy / Wydział Spraw Obywatelskich

Godziny pracy:  od 10:00 do 18:00 poniedziałki 

od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku 

 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 10:00 - 18:00

od wtorku do piątku 8:00 - 16:00

 

 

 

 

Kierownik Delegatury

Rafał Molga

 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

 tel. 48 362 08 70
faks 48 362 85 68

 

Sekretariat

 

II piętro, pok. 290
tel. 48 362 08 70
faks 48 362 85 68

 

Zadania Delegatury:

 

 1. reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 2. nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. prowadzenie spraw paszportowych
 5. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 6. dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym
  i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 7. potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 8. przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 11. kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 12. kontrola podmiotów leczniczych
 13. kontrola finansowa
 14. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 15. przyjmowanie korespondencji urzędowej
 16. przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 17. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 18. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:

 

 • Biuro Wojewody
 • Biuro Kadr i Organizacji
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Nadzoru Prawnego
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Rynku Pracy
 • Wydział Finansów i Budżetu

Tag

Powiadom znajomego