Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Delegatura w Radomiu

 

Delegatura w Radomiu

 

ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom

 

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

 

 

 Wydział Rynku Pracy / Wydział Spraw Obywatelskich

 

Godziny pracy:  od 10:00 do 18:00 poniedziałki 

 

                                     od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku

 


na zdjęciu kierownik Delegatury w Radomiu, pan Krzysztof Murawski

 

Kierownik Delegatury

 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

 

Krzysztof Murawski
życiorys

tel. 48 362 08 70
faks 48 362 85 68
kmurawski@mazowieckie.pl

 

Sekretariat


II piętro, pok. 290
tel. 48 362 08 70
faks 48 362 85 68

 

Zadania Delegatury:


 1. reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 2. nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. prowadzenie spraw paszportowych
 5. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 6. dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym
  i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 7. potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 8. przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 11. kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 12. kontrola podmiotów leczniczych
 13. kontrola finansowa
 14. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 15. przyjmowanie korespondencji urzędowej
 16. przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 17. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 18. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:


 • Biuro Wojewody
 • Biuro Kadr i Organizacji
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Nadzoru Prawnego
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Rynku Pracy
 • Wydział Finansów i Budżetu

Tag

Powiadom znajomego