Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-II.7840.7.74.2018.EA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WI-II.7840.7.74.2018.EA
Typ sprawy Kolej
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
OBWIESZCZENIE
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję, że w tutejszym organie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej: pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, Etap I Warszawa – Rembertów, odcinek I – Warszawa Gdańska – Warszawa Praga Północ”, w ramach projektu pn.: Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki (etap I)”, w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewid. nr: 13/19 obręb 5-01-01, 23/5 obręb 5-02-01, 15 obręb 5-02-02, 1/20 obręb 4-18-04, 6/4 obręb 4-18-09, 25 obręb 4-18-11 teren kolejowy zamknięty.
Inwestorem przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działające przez pełnomocnika Pana Mirosława Bożka.

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 6 czerwca 2019 r., do 6 lipca 2019 r., w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach: 1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
 
 
WI-II.7840.7.74.2018.EA.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego