Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-II.7840.7.91.2018.BG1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WI-II.7840.7.91.2018.BG1
Typ sprawy Kolej
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję, że w tutejszym organie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I, odcinek II Targówek – Michałów – Warszawa Wschodnia Towarowa (WWT), w ramach projektu pn.: „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki (etap I)” wchodzącego w zakres przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego” dotyczącego projektu cząstkowego nr 3 „zwiększenie przepustowości linii obwodowej” w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy:

  • linii kolejowej nr 9      Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny w km 6,572 – 8,422,
  • linii kolejowej nr 502      Warszawa Michałów - Warszawa Wschodnia Towarowa w km 0,096 – 1,366,
  • linii kolejowej nr 501      Warszawa Jagiellonka – Warszawa Targówek w km 1,154  – 1,641”.

Planowane roboty budowlane będą realizowane na nieruchomościach w Mieście Stołecznym Warszawie wskazanych poniżej:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 na działkach ewidencyjnych: nr 62/2 i nr 2/1

w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 na działce ewidencyjnej nr 2,

w obrębie ewidencyjnym 4-11-25 na działce ewidencyjnej nr 1/3,

w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 na działkach ewidencyjnych: nr 14/1 i nr 14/2,

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Południe

w obrębie ewidencyjnym 3-02-03 na działce ewidencyjnej nr 1/10.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidywane jest nieodpłatne zajęcie na czas realizacji inwestycji, ze względu na konieczność przejścia przez tereny dróg publicznych, następujących nieruchomości w Mieście Stołecznym Warszawie:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:

w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działek ewidencyjnych: nr 1/2, nr 1/1 i nr 39,

w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działki ewidencyjnej nr 12/2.

Inwestorem przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,  
03-734 Warszawa, działające przez pełnomocnika Pana Mirosława Bożka. 
Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski: w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu, w terminie od 4 lipca 2019 r. do 3 sierpnia 2019 r., w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach: 1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

WI-II.7840.7.91.2018.BG1

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego