Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.747.4.12.2019.ZK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.747.4.12.2019.ZK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 16 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1, art.   7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji   strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018   r., poz.   404 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z   dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018   r., poz. 2096 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 19   lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji   o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia   pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o   oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w   zakresie sieci przesyłowej dla:

inwestor:    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja:   „budowa linii 400 kV Kozienice - Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie, powiat kozienicki, gmina   Kozienice - obszar wiejski: obręb 0037 Wilczkowice Górne, działka ewidencyjna nr: 180

Decyzja o   zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, ma na celu umożliwienie   inwestorowi przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do   sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla   strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w   ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach   oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).

Stosownie do treści   art. 7 ust. 1 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych   inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, informuję, że akta przedmiotowej   sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu   Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w   godzinach 1300-1600 - poniedziałek, 800-1200   - czwartek, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z   materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Zgodnie z art. 7   ust. 1 pkt 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w   zakresie sieci przesyłowych, doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w   katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 41 § 1. Kpa w toku postępowania strony   oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ   administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1.   doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie,   zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia   publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data   publicznego obwieszczenia: 1 sierpnia 2019 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij