Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.747.2.4.2019.ZK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.747.2.4.2019.ZK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk, informuję, że na wniosek inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:

 Budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory
w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1.

 Działki usytuowania obiektu znajdujące się na terenie dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy:

 -   działki będące własnością Miasta Stołecznego Warszawy:

obręb 6-13-09 – działki ew. nr 2/2, 3/1.

obręb 6-13-13 – działki ew. nr 31/16, 32/1.


-   działki będące w trwałym zarządzie lub we władaniu Zarządu Dróg Miejskich:

obręb 6-13-08 – działka ew. nr 62/11.

obręb 6-13-09 – działki ew. nr 12, 13/4.

obręb 6-13-13 – działki ew. nr 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/20, 31/22, 36.


-   działki planowane do przejęcia w całości na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):

obręb 6-13-09 – działki ew. nr 11/1, 2/1.

obręb 6-13-13 – działki ew. nr 24, 25.

 

-   działki ulegające podziałowi planowane do przejęcia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):

obręb 6-13-08 – działki ew. nr 1/1 (1/14, 1/15), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2), 61 (61/1, 61/2), 62/1 (62/21, 62/22).

obręb 6-13-09 – działki ew. nr 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 3/11 (3/25, 3/26).

obręb 6-13-13 – działki ew. nr 21 (21/1, 21/2), 28/2 (28/3, 28/4), 29/1 (29/5, 29/6), 32/2 (32/3, 32/4), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2).

 

-   działki objęte w całości ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (tłustym drukiem – numery działek objęte ograniczeniem, w nawiasach numery działek po podziale):

obręb 6-13-08 – działki ew. nr 57, 58.

obręb 6-13-09 – działki ew. nr 13/3, 3/12, 4.

obręb 6-13-13 – działki ew. nr 17, 19, 26, 27, 29/3, 29/4.

 

-   działki ulegające podziałowi objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (tłustym drukiem – numery działek objęte ograniczeniem, w nawiasach numery działek po podziale):

obręb 6-13-08 – działki ew. nr 1/1 (1/14, 1/15), 59 (59/1, 59/2), 60 (60/1, 60/2) , 61 (61/1, 61/2), 62/1 (62/21, 62/22).

obręb 6-13-09 – działki ew. nr 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 3/11 (3/25, 3/26).

obręb 6-13-13 – działki ew. nr 21 (21/1, 21/2), 28/2 (28/3, 28/4), 29/1 (29/5, 29/6), 32/2 (32/3, 32/4), 33 (33/1, 33/2), 34 (34/1, 34/2).


Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw., gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu  7 sierpnia 2019 r.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 12 utk).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 utk).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(art. 9o ust. 14 utk).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 Kpa).

 

WI-I.747.2.4.2019.ZK

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij