Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.747.2.6.2019.ZK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.747.2.6.2019.ZK

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej utk, informuję, że na wniosek inwestora: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:
 
Budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie wentylatorni V2.
 
Działki usytuowania obiektu znajdujące się na terenie dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy:
 
-   działki będące własnością Miasta Stołecznego Warszawy:
obręb 6-13-09 – działka ew. nr 3/2.
 
-   działki planowane do przejęcia w całości na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 6-13-07 – działka ew. nr 45;
obręb 6-13-09 – działka ew. nr 1, 3/5.
 
-   działki ulegające podziałowi planowane do przejęcia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 6-13-07 – działki ew. nr 42 (42/1, 42/2, 42/3), 46/1 (46/14, 46/15);
obręb 6-13-09 – działka ew. nr 3/4 (3/27, 3/28).
 
-   działki objęte w całości ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (tłustym drukiem – numery działek objęte ograniczeniem, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 6-13-07 – działka ew. nr 44;
obręb 6-13-09 – działki ew. nr 14, 3/13.
 
-   działki ulegające podziałowi objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (tłustym drukiem – numery działek objęte ograniczeniem, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb 6-13-07 – działki ew. nr 42 (42/1, 42/2, 42/3), 46/1 (46/14, 46/15);
obręb 6-13-09 – działka ew. nr 3/4 (3/27, 3/28).
 
Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – dalej Kpa, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK w godzinach 13-16 – pon., 8-12 – czw., gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu  7 sierpnia 2019 r.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 12 utk).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 utk).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(art. 9o ust. 14 utk).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 Kpa).
 
WI-I.747.2.6.2019.ZK

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij