Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.747.4.8.2019.ZK

XML

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.747.4.8.2019.ZK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Treść


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

             Zgodnie z art. 16 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.) – dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 101/SPEC/2019 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla:

 inwestor:    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

 inwestycja: „budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna”

 Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie,  powiat garwoliński, gmina Wilga:

obręb Goźlin Mały 0004, działka ewidencyjna nr: 308/2

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zezwala inwestorowi na przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Inwestor po zakończeniu pomiarów i badań lub innych prac, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje od inwestora odszkodowanie. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 2 i ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm.).

          Stosownie do treści art. 10 ust. 2 ustawy, z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie tutejszego urzędu - Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach przyjęć 1300-1600 – pon.,
800-1200 – czw.

          Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

          Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o jej wydaniu, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 23 sierpnia 2019 r.

WI-I.747.4.8.2019.ZK

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane