Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.7820.1.3.2019.LK

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-I.7820.1.3.2019.LK

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Treść

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 14.08.2019 r. decyzji Nr 108/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 w m. Kamion na odcinku od km 66+450,00 do km 67+050,00.”

                       Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Piotra Kurczycha.


Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Młodzieszyn).

 

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:

 Gmina Młodzieszyn:

Obręb 0010 Kamion – działka o nr ewid. 1472, 1471;


Numery działek w projektowanym pasie drogowym (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, przechodzące na rzecz Skarbu Państwa, w nawiasach numery działek po podziale):

 Gmina Młodzieszyn:

Obręb 0010 Kamion – działka o nr ewid.: 1/69 (1/78, 1/77); 1/64 (1/74, 1/75, 1/76, 1/73); 65 (65/2, 65/1); 78 (78/3, 78/2, 78/4, 78/1, 78/5); 300/6 (300/16, 300/14, 300/15); 300/3 (300/11, 300/9, 300/10); 299/1 (299/6, 299/4, 299/5); 298/1 (298/6, 298/4, 298/5); 297/1 (297/4, 297/5); 296/1 (296/4, 296/5); 301/1 (301/5, 301/4); 550/1 (550/5, 550/4); 303/1 (303/5, 303/4); 304/1 (304/5, 304/4); 305/1 (305/5, 305/4); 550/3 (550/6, 550/7); 301/3 (301/6, 301/7); 300/8 (300/17, 300/18); 300/5 (300/12, 300/13); 299/3 (299/7, 299/8) 298/3 (298/7, 298/8); 295/2 (295/3, 295/4); 294/2 (294/3, 294/4); 293/2 (293/3, 293/4); 292/2 (292/3, 292/4); 291/2 (291/3, 291/4); 290 (290/1, 290/2); 289 (289/1, 289/2); 288 (288/1, 288/2); 287 (287/1, 287/2); 286 (286/1, 286/2); 285 (285/1, 285/2);

 
Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod przebudowę/budowę urządzeń infrastruktury technicznej (w nawiasie numery działek przed podziałem):

 Gmina Młodzieszyn:

Obręb 0010 Kamion – działka o nr ewid.: 1/73 (1/64); 65/1 (65); 300/10 (300/3); 299/5 (299/1); 297/5 (297/1); 296/5 (296/1); 296/3; 295/4 (295/2); 294/4 (294/2); 293/4 (293/2); 292/4 (292/2);


Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod przebudowę/budowę zjazdów, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego  (w nawiasie numery działek przed podziałem):

 Gmina Młodzieszyn:

Obręb 0010 Kamion – działka o nr ewid.: 65/1 (65); 306/3; 305/3; 291/4 (291/2); 287/2 (287); 286/2 (286);

 

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą
5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 4g  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204).

            Od powyższej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7, w godzinach
13-16 – pon., 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Tag

Załączniki

decyzja ZIRD pdf, 92 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij