Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-II.7820.1.18.2018.AC

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-II.7820.1.18.2018.AC

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Treść


            OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 o wydaniu decyzji

                       Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 2 października 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 122/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca odcinek B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem) długość odcinka ok. 14,80 km. Zadanie 1 km 6+945,31-8+241,47”.
 

            Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, gmina Lesznowola i gmina Piaseczno.

Działki usytuowania obiektu:

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):

Gmina Lesznowola:

Obręb 0001 Lesznowola, działka nr ew.: 306/2 (306/26, 306/25),

Obręb 0007 Kolonia Lesznowola, działki nr ew.: 39 (39/7, 39/6, 39/5), 40 (40/7, 40/6, 40/5), 42 (42/7, 42/6, 42/5), 45 (45/2, 45/1), 46 (46/6, 46/5),

Obręb 0028 Wilcza Góra, działki nr ew.: 76 (76/2, 76/3, 76/1), 82/7 (82/26, 82/23, 82/22), 83/1 (83/21, 83/17, 83/18), 85 (85/2, 85/3, 85/1), 102 (102/5, 102/3, 102/4), 103 (103/5, 103/3, 103/4), 104/1 (104/5, 104/6), 104/3 (104/8, 104/7), 104/4 (104/10, 104/9), 108 (108/2, 108/1), 109 (109/3, 109/2, 109/1),  110 (110/3, 110/2, 110/1), 111/1 (111/5, 111/4, 111/3), 111/2 (111/7, 111/8, 111/6), 112 (112/5, 112/3, 112/4, 112/2), 113/4 (113/13, 113/12), 113/5 (113/15, 113/14), 113/11 (113/17, 113/16), 114/2 (114/4, 114/5, 114/3), 153/8 (153/13, 153/12), 167 (167/4, 167/3), 168 (168/6, 168/5, 168/4), 170 (170/2, 170/1), 225 (225/6, 225/7, 225/4, 225/5, 225/3),

Obręb 0029 Władysławów, działki nr ew.: 104/2, 113/7, 113/9.

Gmina Piaseczno:

Obręb 0005 Bobrowiec, działki nr ew.: 70/2 (70/13, 70/12), 70/4 (70/16, 70/17, 70/14, 70/15).

 - działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia na czas prowadzenia robót związanych z budową zjazdu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem numery działek po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):

 Gmina Lesznowola:

Obręb 0001 Lesznowola, działka nr ew.: 306/2 (306/26),

Obręb 0007 Kolonia Lesznowola, działki nr ew.: 11/13, 11/14, 11/19, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/4, 36/5, 36/6, 36/9, 39 (39/7), 40 (40/7), 41/6, 43, 46 (46/6), 49, 50/1, 51/17, 61/1, 61/2,

Obręb 0025 Stara Iwiczna, działki nr ew.: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2,

Obręb 0028 Wilcza Góra, działki nr ew.: 76 (76/2, 76/3), 82/5, 82/7 (82/26), 83/1 (83/21), 83/3, 85 (85/2, 85/3), 91/17, 91/21, 92/3, 92/4, 92/6, 92/7, 93/3, 93/4, 93/5, 93/7, 93/8, 94, 102 (102/5), 106, 107, 108 (108/2), 109 (109/3), 110 (110/3), 111/1 (111/5), 116/11, 149/13, 153/8 (153/13), 154, 168 (168/6), 169, 170 (170/2), 217/9, 225 (225/6, 225/7),

 Gmina Piaseczno:

Obręb 0005 Bobrowiec, działki nr ew.: 68/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2 (70/13), 70/4 (70/16), 70/4 (70/17), 70/6, 71, 73/83.

 - działki stanowiące tereny wód płynących bądź linii kolejowych, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie podlegające podziałowi  pod inwestycję:
Gmina Lesznowola:

Obręb 0028 Wilcza Góra, działki nr ew.: 95, 105, 113/6, 113/8, 113/10, 114/1, 116/9,

Gmina Piaseczno:

Obręb 0005 Bobrowiec, działka nr ew.: 80/1.

             Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów  w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).

 WI-II.7820.1.18.2019.AC


Data publicznego obwieszczenia 17 października 2019 r.

 

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij