Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-II.7820.1.13.2018.MS1/AT

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy WI-II.7820.1.13.2018.MS1/AT

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Treść

 

            OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 o wydaniu decyzji


               Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 7 października 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 123/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) na odcinku Mława – Strzegowo – Zadanie II”.  

             Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ww. decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

             Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckiem, w gminie Strzegowo, Stupsk, Szydłowo oraz Wiśniewo, powiat mławski.

 

Działki usytuowania obiektu:

- w projektowanym pasie drogowym, przeznaczone do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):

 Gmina Strzegowo

obręb Dalnia: 43 (43/1, 43/2, 43/3); 42 (42/1, 42/2, 42/3);

obręb Dąbrowa: 517 (517/1, 517/2); 518 (518/1, 518/2, 518/3); 519 (519/1, 519/2); 520 (520/1, 520/2); 521 (521/1, 521/2); 522 (522/2, 522/1, 522/3); 523 (523/1, 523/2, 523/3); 524 (524/1, 524/2, 524/3); 531 (531/1, 531/2); 532 (532/1, 532/2); 533 (533/1, 533/2); 534 ;535 (535/1, 535/2); 536 (536/1, 536/2); 549 (549/3, 549/4); 572; 573 (573/1, 573/2, 573/3); 574 (574/1, 574/2); 575 (575/1, 575/2); 576 (576/1, 576/2); 577 (577/1, 577/2); 578 (578/1, 578/2); 579 (579/1, 579/2); 580 (580/1, 580/2); 581 (581/1, 581/2); 582 (582/1, 582/2); 583 ; 584 ; 585 (585/1, 585/2); 586 (586/1, 586/2); 587 (587/1, 587/2); 588; 589; 590; 591; 592; 593 (593/1, 593/2); 594 (594/3, 594/4); 595 (595/3, 595/4); 596 (596/3, 596/4); 597 (597/3, 597/4); 598 (598/3, 598/4, 598/5); 599 (599/3, 599/4, 599/5); 600 (600/3, 600/4); 603 (603/3, 603/4); 604 (604/3, 604/4); 605 (605/3, 605/4); 612 (612/1, 612/2); 618/1 (618/3, 618/4); 618/2 (618/5, 618/6); 621/2 (621/6, 621/7); 621/5 (621/8, 621/9, 621/10); 622 (622/1, 622/2; 622/3); 623 (623/3, 623/4); 625 (625/1, 625/2); 626 (626/1, 626/2, 626/3); 627 (627/1, 627/2); 628 (628/3, 628/4, 628/5, 628/6); 629 (629/3, 629/4, 629/5); 630 ; 631 (631/1, 631/2); 632 (632/1, 632/2); 633 (633/1, 633/2); 636 (636/3, 636/4); 637 (637/3, 637/4); 638 (638/3, 638/4); 639 (639/3, 639/4); 640 (640/3, 640/4); 641 (641/3, 641/4); 642 (642/3, 642/4); 643 (643/3, 643/4); 644 (644/3, 644/4); 646 (646/3, 646/4); 647 (647/3, 647/4);

obręb Ignacewo: 142/1 (142/3, 142/4, 142/5);  142/2 (142/6, 142/9, 142/7, 142/8); 143 (143/1, 143/2); 144 (144/1, 144/2); 145 (145/1, 145/2); 15 (15/1, 15/2, 15/3, 15/4); 179 (179/1, 179/2); 180 (180/1, 180/2); 181 (181/1, 181/2); 182 (182/1, 182/2); 184 (184/1, 184/2); 185 (185/1, 185/2); 186 (186/1, 186/2); 187 (187/1, 187/2); 188 (188/1, 188/2); 189 (189/1, 189/2, 189/3); 19/1 (19/3, 19/4); 19/2 (19/5, 19/6); 197 (197/1, 197/2, 197/3); 20 (20/1, 20/2, 20/3); 202 (202/1, 202/2); 203 (203/1, 203/2); 204 (204/1, 204/2, 204/3, 204/4); 205/3 ; 205/1 (205/4, 205/5); 205/2 (205/6, 205/7); 208 (208/1, 208/2); 21 (21/1, 21/2, 21/3, 21/4); 210 (210/1, 210/2); 22 (22/1, 22/2); 47 (47/1, 47/2, 47/3); 82 (82/1, 82/2, 82/3);

obręb Mdzewo: 133 (133/1, 133/2); 176 (176/1, 176/2); 190 ; 206 (206/1, 206/2); 207 (207/1, 207/2); 208; 209 (209/1, 209/2); 210 (210/2, 210/1); 212 (212/1, 212/2); 214 (214/1, 214/2); 216 (216/1, 216/2, 216/3); 238 (238/1, 238/2); 312 (312/1, 312/4); 317 (317/1, 317/2); 318 (318/1, 318/2); 319 (319/1, 319/2); 322 (322/1, 322/2); 323 (323/1, 323/2); 324 (324/1, 324/2); 341 (341/1, 341/2); 342 (342/1, 342/2, 342/3); 343 (343/1, 343/2, 343/3); 344 (344/1, 344/2, 344/3); 345 (345/1, 345/2, 345/3); 346 (346/1, 346/2, 346/3); 348 (348/1, 348/2); 349 (349/1, 349/2); 350/5 (350/6, 350/7); 351 (351/1, 351/2, 351/3); 352 (352/1, 352/2); 347 (347/1, 347/2); 384 (384/1, 384/2, 384/3); 422 (422/1, 422/2); 423 (423/1, 423/2); 424 (424/1, 424/2); 425 (425/1, 425/2); 426 (426/1, 426/2); 427 (427/1, 427/2); 428 (428/1, 428/2); 429 (429/1, 429/2); 430 (430/1, 430/2, 430/3); 431 (431/1, 431/2, 431/3, 431/4); 432 (432/1, 432/2, 432/3); 433 (433/1, 433/2, 433/3); 434 (434/1, 434/2, 434/3); 439 (439/1, 439/2, 439/3); 451/2 (451/3, 451/4); 452 (452/1, 452/2); 454 (454/1, 454/2, 454/3); 456 (456/1, 456/2, 456/3); 457 (457/1, 457/2, 457/3, 457/4); 458 (458/1, 458/2, 458/3); 459 (459/1, 459/2); 460 (460/1, 460/3, 460/2, 460/4); 461 (461/1, 461/2, 461/3); 462 (462/1, 462/2); 463 (463/1, 463/2); 464 (464/1, 464/2); 465 (465/1, 465/2); 471 (471/1, 471/2); 472; 473/1; 473/2 (473/3, 473/4); 474 (474/1, 474/2); 475 (475/1, 475/2); 476 (476/1, 476/2); 477 (477/1, 477/2, 477/3); 486 (486/1, 486/3, 486/2, 486/4); 487 (487/1, 487/2, 487/3); 488 (488/1, 488/2); 489 ; 490 ; 491 (491/1, 491/2); 492 (492/1, 492/2); 493 (493/1, 493/2); 494 (494/1, 494/2); 502 (502/1, 502/3, 502/2, 502/4); 503 (503/1, 503/3, 503/2); 504 (504/1, 504/3, 504/2); 505 (505/1, 505/4, 505/2, 505/3); 506/2 (506/5, 506/6); 507/2 (507/3, 507/4); 508/4 (508/13, 508/14); 571; 

Gmina Stupsk

obręb Dąbek: 16 (16/1, 16/2); 19 (19/1, 19/2); 20 (20/1, 20/2); 21 (21/1, 21/2); 22 (22/1, 22/2); 23 (23/1, 23/2); 24 (24/1, 24/2); 25 (25/1, 25/2); 35 (35/1, 35/2); 350 (350/1, 350/2);351/2 (351/3, 351/4, 351/6, 351/5); 352 (352/1, 352/2); 353 (353/1, 353/2); 354 (354/1, 354/2); 355 (355/1, 355/2); 356 (356/1, 356/2); 357 (357/1, 357/2); 358 (358/1, 358/2); 359 (359/1, 359/2); 378 (378/1, 378/2); 38 (38/1, 38/2); 39 (39/1, 39/2); 40 (40/1, 40/2); 406 (406/1, 406/2); 407/1; 407/2 (407/3, 407/5, 407/4); 408 (408/1, 408/2); 409 (409/1, 409/2);410 (410/1, 410/2); 411 (411/1, 411/2); 658 (658/1, 658/2); 659 (659/1, 659/2); 660 (660/1, 660/2); 661 (661/1, 661/2); 662 (662/1, 662/2); 663 (663/1, 663/2); 664 (664/1, 664/2); 665 (665/1, 665/2); 666/1; 666/2 (666/3, 666/4); 862 (862/2, 862/1);

obręb Dunaj: 187 (187/1, 187/2); 189 (189/1, 189/2); 196 (196/1, 196/2, 196/3); 197 (197/1, 197/2, 197/3); 3086/1 (3086/3, 3086/4, 3086/5); 423 (423/1, 423/2); 424 (424/1, 424/2); 425 (425/1, 425/2, 425/3); 426 (426/1, 426/2, 426/3); 427/1; 427/2 ; 428; 429 (429/1, 429/2); 430 (430/1, 430/2);

obręb Wyszyny Kościelne: 100 (100/1, 100/2); 101/1 (101/3, 101/4); 101/2 (101/5, 101/6); 102 (102/1, 102/2); 143 (143/1, 143/2); 179 (179/1, 179/2); 180 (180/1, 180/2); 181 (181/1, 181/2); 86 (86/1, 86/2); 87/1 (87/4, 87/5); 95 (95/1, 95/2); 96 (96/1, 96/2); 97 (97/1, 97/2); 99 (99/1, 99/2);

obręb Zdroje: 1 (1/1, 1/2); 2 (2/1, 2/2); 15 (15/1, 15/2);

Gmina Szydłowo

obręb Trzcianka Kolonia: 24/2 (24/3, 24/4, 24/5); 25 (25/1, 25/2, 25/3); 26 (26/1, 26/2, 26/3); 27 (27/1, 27/2, 27/3); 28 (28/1, 28/2, 28/3); 29 (29/1, 29/2); 30 (30/1, 30/2); 31 (31/1, 31/2); 41/5 (41/7, 41/8);

Gmina Wiśniewo

obręb Kosiny Kapiczne: 162/3 (162/4, 162/5, 162/6); 163 (163/1, 163/2); 164 (164/1, 164/2); 165/6; 165/5 (165/8 ,165/9); 169 (169/1, 162/2, 169/3); 170 (170/1, 170/2); 171 (171/1, 171/2);

obręb Kosiny Stare: 377 (377/1, 377/2); 378/2 ; 378/3 ; 378/1 (378/4, 378/5); 380 (380/1, 380/2, 380/3); 406 (406/1, 406/2); 407 ; 408 (408/1, 408/2); 409 (409/1, 409/2, 409/3); 410 (410/1, 410/2, 410/3); 411 (411/1, 411/2); 412 (412/1, 412/2); 413 (413/1, 413/2); 414/1 (414/3, 414/4); 414/2 (414/5, 414/6); 415 (415/1, 415/2); 416 (416/1, 416/2); 417/1 (417/3, 417/4); 418 (418/1, 418/2); 419 (419/1, 419/2); 420 (420/1, 420/2, 420/3); 421 (421/1, 421/2, 421/3, 421/4); 422 ; 423 (423/1, 423/2); 427/2 (427/3, 427/4); 428 (428/1, 428/2); 429 (429/1, 429/2); 430 ; 431/1 (431/3, 431/4); 431/2 (431/5, 431/6); 432 (432/1, 432/2); 433 (433/1, 433/2); 434/4 ; 434/3 (434/5, 434/6); 435 (435/1, 435/2); 436 (436/1, 436/2); 437/8 ;437/7 (437/9, 437/10); 438 (438/1, 438/2); 439/3 (439/5, 439/6); 439/4 ; 440 (440/1, 440/2); 441/4 (441/5, 441/6); 442/4 ;443 (443/1, 443/2); 453 (453/1, 453/2); 454 (454/1, 454/2); 455 (455/1, 455/2, 455/3); 456 (456/1, 456/2, 456/3); 460 (460/1, 460/2); 468 (468/1, 468/2); 492/2 (492/3, 492/4); 495 (495/1, 495/2); 568 (568/1, 568/2); 569 (569/1, 569/2); 566/4; 567/4; 598/4; 597/4; 596/4;
obręb Otocznia Nowa: 102 (102/1, 102/2); 103/7 (103/8, 103/9); 108 ; 109 (109/1, 109/2); 110 (110/1, 110/2); 116 (116/1, 116/2, 116/3); 117 (117/1, 117/2, 117/3); 118 (118/1, 118/2); 119 (119/1, 119/2); 120 (120/1, 120/2); 121 (121/1, 121/2); 122 (122/1, 122/2); 88 (88/1, 88/2); 89 (89/1, 89/2); 90 (90/1, 90/2); 91 (91/1, 91/2); 92 (92/1, 92/2, 92/3); 93 (93/1, 93/2, 93/3); 94/3 (94/4, 94/5, 94/6); 95 (95/1, 95/2, 95/3); 96/1; 97/6 (97/7, 97/8); 99 (99/1, 99/2);

obręb Otocznia Stara: 105 (105/1, 105/2, 105/3); 188/2 (188/4, 188/5, 188/6); 245 (245/1, 245/2); 246 (246/1, 246/2); 247 (247/1, 247/2, 247/3); 248 (248/1, 248/2, 248/3); 249 (249/1, 249/2, 249/3); 258/1 ; 258/2 ; 258/3 (258/4, 258/5); 264 (264/1, 264/2, 264/3); 268 (268/1, 268/2); 269 (269/1, 269/3, 269/2); 270 (270/1, 270/3, 270/2); 271 (271/1, 271/3, 271/2); 272 (272/1, 272/2); 273 (273/1, 273/2); 276 (276/1, 276/2, 276/3); 277 (277/1, 277/2, 277/3); 278 (278/1, 278/2, 278/3); 279 (279/1, 279/2, 279/3); 280 (280/1, 280/2, 280/3); 281 (281/1, 281/2, 281/3); 282 (282/1, 282/2, 282/3); 283 (283/1, 283/2); 285 (285/1, 285/2); 286 (286/1, 286/2); 291 (291/1, 291/2); 299 (299/1, 299/2); 300 (300/1, 300/2); 315 (315/1, 315/2, 315/3); 320/1 (320/3, 320/4); 320/2 (320/5, 320/6); 321 (321/1, 321/2); 322/1 (322/3, 322/6, 322/4, 322/5); 322/2 (322/7, 322/8); 62 (62/1, 62/2); 63 (63/1, 63/2); 64 (64/1, 64/2); 65 (65/1, 65/2); 66/1 (66/3, 66/4); 67/2 (67/4, 67/5, 67/6); 71/1 (71/3, 71/4); 72/1 ; 72/2 (72/7, 72/8); 72/3 (72/9, 72/10); 84 (84/1, 84/2); 85 (85/1, 85/2); 86 (86/1, 86/2); 87 (87/1, 87/2, 87/3); 88 (88/1, 88/2, 88/3); 89/2 (89/3, 89/4, 89/5); 89/1 (89/6, 89/7); 91 (91/1, 91/2); 92/1 (92/3, 92/4); 92/2 (92/5, 92/6); 93 (93/1, 93/2); 94/1 (94/3, 94/4);

obręb Wiśniewo: 361/2 (361/3, 361/4); 361/1 (361/5, 361/6); 362/2 ; 362/1 (362/3, 362/4); 363 (363/1, 363/2); 364 (364/1, 364/2); 365 (365/1, 365/2); 366 (366/1, 366/2); 367 (367/1, 367/2); 368 (368/1, 368/2); 369 (369/1, 369/2); 370 (370/1, 370/2); 371 (371/1, 371/2); 372 (372/1, 372/2); 373 (373/1, 373/2); 374 (374/1, 374/2); 375/2 (375/3, 375/4); 375/1 (375/5, 375/6); 376 (376/1, 376/2); 388 (388/1, 388/2, 388/3); 414 (414/1, 414/2); 415 ; 416 (416/1, 416/2); 417 (417/1, 417/2); 418/2 (418/3, 418/4); 419 (419/1, 419/2); 420 (420/1, 420/2); 421 (421/1, 421/2); 422 (422/1, 422/2); 423 (423/1, 423/2); 424 (424/1, 424/2); 425 (425/1, 425/2); 426/2 (426/3, 426/4); 427;

obręb Żurominek: 459 (459/1, 459/2, 459/3 ); 460 (460/1, 460/2, 460/3); 461/1 (461/3, 461/4, 461/5); 462 (462/1, 462/2, 462/3); 463 (463/1, 463/2, 463/3); 464/2 (464/3, 464/4); 465 (465/1, 465/2); 466 (466/1, 466/2); 467 (467/1, 467/2, 467/3); 468 (468/1, 468/2, 468/3); 469 (469/1, 469/2, 469/3); 470 (470/1, 470/2, 470/3); 471 (471/1, 471/2, 471/3); 472 (472/1, 472/2, 472/3); 483 (483/1, 483/2, 483/3); 484 (484/1, 484/2, 484/3); 485 (485/1, 485/2, 485/3); 486 (486/1, 486/2, 486/3); 487 (487/1, 487/2, 487/3); 488 (488/1, 488/2, 488/3); 489 (489/1, 489/2); 490/1 (490/3, 490/4, 490/5); 492 (492/1, 492/2, 492/3); 493/1 (493/3, 493/4, 493/5); 494 (494/1, 494/2, 494/3); 496 (496/1, 496/2, 496/3); 498 (498/1, 498/2, 498/3); 500/3 (500/4, 500/5, 500/6); 501/2 (501/3, 501/4, 501/5, 501/6); 501/1 (501/7, 501/8, 501/9); 503 (503/1, 503/2); 504 (504/1, 504/2); 505/4 (505/5, 505/6); 506/1 (506/5, 506/6); 508 (508/1, 508/2); 510 (510/1, 510/2); 540 (540/1, 540/2); 541 (541/1, 541/2); 542 (542/1, 542/2); 543 (543/1, 543/2); 544/1 (544/3, 544/4); 544/2 (544/6, 544/7); 545 (545/1, 545/2, 545/3, 545/4); 547 (547/1, 547/2, 547/3); 548 (548/1, 548/2, 548/3); 549 (549/1, 549/2, 549/3); 550 (550/1, 550/2, 550/3); 551 (551/1, 551/2, 551/3); 552 (552/1, 552/2, 552/3); 553 (553/1, 553/2,553/3); 554/1 (554/2, 554/3, 554/4); 557 (557/1, 557/2, 557/3); 559 (559/1, 559/2, 559/3); 560/3 (560/4, 560/5, 560/6); 566 (566/1, 566/2); 567 (567/1, 567/2); 568/3 (568/4, 568/5); 569 (569/1, 569/2); 570 (570/1, 570/2); 574 (574/1, 574/2); 575 (575/1, 575/2); 576 (576/1, 576/2, 576/3); 577 (577/1, 577/2, 577/3); 578 ; 579 ; 580 (580/1, 580/2); 601 (601/1, 601/2 ); 602 (602/1, 602/2); 603 (603/1, 603/2); 605 (605/1, 605/2); 606/1 (606/2, 606/3); 610 (610/1, 610/2); 612 (612/1, 612/2); 613 (613/1, 613/2); 614 (614/1, 614/2);


- działki, stanowiące teren wód płynących, położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegających podziałowi pod inwestycję:

Gmina Stupsk

obręb Dąbek

dz. nr ew.  869 (rzeka Dunajczyk)

Gmina Strzegowo

obręb Dąbrowa

nr ew. 501 (rzeka Topielica)

obręb Mdzewo

nr ew. 485 (rzeka Topielica)

 

- działki, stanowiące teren kolejowy, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegających podziałowi pod inwestycję:

Gmina Wiśniewo

Obręb Otocznia Stara

dz. nr ew.106, 71/2, 72/4.


Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych oraz zjazdów
z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia na czas prowadzenia robót związanych z budową zjazdu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego
(tłustym drukiem – numery działek po podziale lub w całości przeznaczone pod budowę/przebudowę):

 

Gmina Strzegowo

Obręb Dąbrowa:

dz. nr ew. 518 (518/2, 518/3), 521 (521/2), 522 (522/3), 523 (523/3), 524 (524/3), 595 (595/4), 596 (596/4), 621/5 (621/10), 621/2 (621/7), 621/5 (621/9).

Obręb Ignacewo:

dz. nr ew. 144 (144/2), 145 (145/2), 19/2 (19/6), 197 (197/2, 197/3), 82 (82/2, 82/3).

Obręb Mdzewo:

dz. nr ew. 209 (209/2), 210 (210/1), 216 (216/3), 312 (312/4), 342 (342/2, 342/3), 351 (351/2, 351/3), 352 (352/2), 421, 422 (422/2), 434 (434/3), 439 (439/2), 454 (454/3), 457 (457/3), 461 (461/3), 462 (462/2), 466, 477 (477/3), 480, 494 (494/2), 505 (505/2), 506/2 (506/6), 507/2 (507/4), 508/4 (508/14).

Gmina Stupsk

Obręb Dąbek:

dz. nr ew. 23 (23/2), 350 (350/2), 665 (665/2), 666/2 (666/4), 667, 684.

Obręb Dunaj:

dz. nr ew. 430 (430/2), 429 (429/2).

Obręb Wyszyny Kościelne:

dz. nr ew.

143 (143/2), 87/1 (87/5), 88, 92.

Obręb Zdroje:

dz. nr ew. 1 (1/2).

Gmina Szydłowo

Obręb Trzcianka Kolonia:

dz. nr ew. 25 (25/2, 25/3), 26 (26/2, 26/3), 27 (27/2, 27/3), 28 (28/2, 28/3), 29 (29/2), 30 (30/2), 31 (31/2).

Gmina Wiśniewo

Obręb Kosiny Kapiczne:

dz. nr ew. 164 (164/2), 165/5 (165/9), 165/7, 169 (169/2, 169/3), 170 (170/2).

Obręb Kosiny Stare:

dz. nr ew. 376, 377 (377/2), 378/1 (378/5), 379, 380 (380/2), 409 (409/2, 409/3), 414/2 (414/6), 415 (415/2), 416 (416/2), 423 (423/2), 429 (429/2), 431/1 (431/4).

Obręb Otocznia Nowa:

dz. nr ew. 116 (116/2, 116/3), 110 (110/2), 103/7 (103/9), 120 (120/2), 121 (121/2), 122 (122/2), 123, 88 (88/2), 89 (89/2), 90 (90/2), 91 (91/2), 92 (92/2, 92/3), 93 (93/2, 93/3), 94/3 (94/6), 95 (95/2, 95/3), 96/9, 109 (109/2).

Obręb Otocznia Stara:

dz. nr ew. 105 (105/3), 245 (245/2), 246 (246/2), 247 (247/3), 248 (248/2, 248/3), 249 (249/3), 254, 255, 256, 257, 258/3 (258/5), 264 (264/2, 264/3), 269 (269/2), 270 (270/2), 271 (271/2), 272 (272/2), 273 (273/2), 276 (276/3), 277 (277/3), 278 (278/3), 279 (279/3), 280 (280/3), 281 (281/2, 281/3), 282 (282/2, 282/3), 283 (283/2), 286 (286/2), 287, 291 (291/2), 292, 320/1 (320/4), 320/2 (320/6), 322/1 (322/5),  71/1 (71/4), 72/3 (72/10), 80, 81, 84 (84/2), 85 (85/2), 86 (86/2), 87 (87/3), 91 (91/2), 92/1 (92/4).

Obręb Wiśniewo:

dz. nr ew. 388 (388/2, 388/3), 419 (419/2).

Obręb  Żurominek:

dz. nr ew. 459 (459/3), 510 (510/2), 545 (545/4), 546, 547 (547/2, 547/3), 553 (553/2),  554/1 (554/3, 554/4), 557 (557/3), 559 (559/2, 559/3), 560/3 (560/5, 560/6), 566 (566/2), 567 (567/2), 568/3 (568/5), 569 (569/2), 570 (570/2), 572, 573, 574 (574/2), 575 (575/2), 576 (576/3), 577 (577/3), 580 (580/2).


- działki, stanowiące teren wód płynących, położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegających podziałowi pod inwestycję:

Gmina Stupsk

obręb Dąbek

dz. nr ew.  869 (rzeka Dunajczyk)

Gmina Strzegowo

obręb Dąbrowa

nr ew. 501 (rzeka Topielica)

obręb Mdzewo

nr ew. 485 (rzeka Topielica)

 

- działki, stanowiące teren kolejowy, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegających podziałowi pod inwestycję:

Gmina Wiśniewo

Obręb Otocznia Stara

dz. nr ew.106, 71/2, 72/4.

 

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów  w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).


WI-II.7820.1.3.2018.MS1(AT)


Data publicznego obwieszczenia 23 października 2019 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij