Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.747.2.2.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WI-I.747.2.2.2020
Typ sprawy Drogi
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:

 budowie II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z połączeniem STP „Mory” z układem kolejowym PKP.

 Planowana inwestycja obejmuje nieruchomości na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo i gminy Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni, wskazane poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

 Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 2/3, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 4/21, 4/22, 4/23, 4/6, 6/3, 7/1, 7/2, 8/10 i 8/11 (8/3), 8/12 i 8/13 (8/5), 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9;

Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 37/1, 37/2, 38, 39/3, 39/4, 4/1 i 4/2 (4), 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 41, 42, 43, 44, 45, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 47, 48, 49/1 i 49/2 (49), 5, 50/4, 50/10 i 50/11 (50/5), 50/6, 50/7, 52/1, 52/2, 52/3, 53/5, 6, 60/1, 60/2, 68/1, 68/3, 68/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/8, 69/9, 70/1, 70/2, 9;

Obręb ewidencyjny 6-14-01 - działki o nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3.


Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni

Obręb ewidencyjny Mory - 25/14 i 25/15 (25/13), 25/8, 46/12, 46/13, 46/18 i 46/19 (46/17), 47/7, 47/12 i 47/13 (47/8), 48/3, 48/8, 48/10 i 48/11 (48/9), 49/3 i 49/4 (49/2), 52/5, 52/10 i 52/11 (52/8), 52/12 i 52/13 (52/9), 55/10, 55/16 i 55/17 (55/11), 55/18 i 55/19 (55/6);


Inwestycja będzie wymagała zatwierdzenia podziału nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanej poniżej (w nawiasie podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku projektowanego podziału nieruchomości, pogrubionym drukiem wskazano numer działki przeznaczonej do przejęcia pod inwestycję):

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 8/3 (8/10, 8/11), 8/5 (8/12, 8/13);

Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 4 (4/1, 4/2), 49 (49/1, 49/2), 50/5 (50/10, 50/11).


Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni.

Obręb ewidencyjny Mory - 25/13 (25/14, 25/15), 46/17 (46/18, 46/19), 47/8 (47/12, 47/13), 48/9  (48/10, 48/11), 49/2 (49/3, 49/4), 52/8 (52/10, 52/11), 52/9 (52/12, 52/13), 55/11 (55/16, 55/17), 55/6 (55/18, 55/19);


Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagała, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., przejęcia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):


Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 12/2, 13/2, 8/11 (8/3), 8/13 (8/5);

Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 4/2 (4), 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 41, 43, 49/2 (49), 50/11 (50/5), 50/6, 68/1, 68/4, 69/1, 69/2, 69/4, 69/8, 70/1, 70/2;


Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni

Obręb ewidencyjny Mory - 25/15 (25/13), 25/8, 46/19 (46/17), 47/13 (47/8), 48/3, 48/8, 48/11 (48/9), 49/3 (49/2), 52/5, 52/11 (52/8), 52/13 (52/9), 55/10, 55/17 (55/11), 55/18 (55/6).


W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej (budowy metra), w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, dotyczące następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):


Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 3/1, 4/6, 8/10 (8/3), 18/12 (8/5), 6/3;

Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 37/1, 37/2, 38, 4/1 (4), 49/1 (49), 50/4, 50/10 (50/5), 50/7, 52/1, 52/2, 52/3, 53/5, 6, 69/9, 9;


Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni

Obręb ewidencyjny Mory - 25/14 (25/13), 46/12, 46/13, 46/18 (46/17), 47/7, 47/12 (47/8), 48/10 (48/9), 49/4 (49/2), 52/10 (52/8), 52/12 (52/9), 55/16 (55/11), 55/19 (55/6);


            Wykaz nieruchomości stanowiących teren dróg publicznych w zakresie terenu objętego wnioskiem (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):


Dzielnica Bemowo m.st. Warszawa

Obręb ewidencyjny 6-13-12 - działki o nr: 3/2, 2/3, 2/5, 3/1, 3/3, 4/21, 7/1;

Obręb ewidencyjny 6-13-13 - działki o nr: 39/3, 39/4;


Gmina Ożarów Mazowiecki powiat warszawski zachodni

Obręb ewidencyjny Mory - 25/14 i 25/15 (25/13), 46/12, 46/13, 46/18 i 46/19 (46/17), 47/7, 47/12 i 47/13 (47/8), 48/8, 48/10 i 48/11 (48/9), 52/10 i 52/11 (52/8), 52/12 i 52/13 (52/9), 55/10, 55/16 i 55/17 (55/11);


Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej k.p.a., znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw., gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia 11 marca 2020 r.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 12 u.t.k.).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 u.t.k.).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(art. 9o ust. 14 u.t.k.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).

Tag

Załączniki

wszczęcie pdf, 88 kB

Powiadom znajomego