Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.7820.1.1.2020.TM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WI-I.7820.1.1.2020.TM
Typ sprawy Drogi
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji

        Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że w dniu 4 września 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 94/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 618 rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pułtusku wraz z rozbudową drogi krajowej nr 61 ul. Daszyńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą gminną ul. Nowy Rynek w Pułtusku”.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, działający przez pełnomocnika.

 Działki usytuowania obiektu (powiat pułtuski, Pułtusk miasto):

 - w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach: tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji na rzecz Skarbu Państwa, w nawiasach numery działek po podziale):

 obręb 0019 Pułtusk - 19, działka nr ew.: 79/2;

obręb 0020 Pułtusk - 20, działki nr ew.: 44 (41/1, 41/2), 51/22, 51/23, 51/25, 51/21, 52;

obręb 0024 Pułtusk - 24, działki nr ew.: 70 (70/1, 70/2), 71/2 (71/3, 71/4);

 - numery działek poza pasem drogowym przeznaczone pod rozbudowę drogi i skrzyżowania oraz sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):

obręb 0020 Pułtusk - 20, działki nr ew.: 52, 51/23, 44 (41/1, 41/2), 51/22, 51/23, 51/25, 51/21, 52;

             Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów  w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.”

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Płocku (ul. Kolegialna 15, 09-400 Płock, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12).

 

WI-I.7820.1.1.2020.TM

Data publicznego obwieszczenia 15 września 2020 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego