Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie wi-i.7820.2.32.2019.at

XML

Szczegóły

Znak sprawy wi-i.7820.2.32.2019.at

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Treść

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) zawiadamia się, że w dniu 4 września 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 95/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński.)”

             Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, działający przez pełnomocnika – Pana Marka Więckowskiego.

             Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Ząbki, powiat wołomiński, woj. mazowieckie.

Działki w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej, zlokalizowane w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 Obręb 03-13 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 147/9

Obręb 03-04 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 98/5, 98/4, 98/3, 98/1

Obręb 03-06 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 50/2

Obręb 03-14 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 1

Obręb 03-07 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 90

Obręb 03-16 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 1

Obręb 03-08 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 70/2

Obręb 03-18 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 1, 2/1

Obręb 03-09 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 4, 3/4

Działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi i przeznaczone do przejęcia pod inwestycję przez jednostkę samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

 Obręb 03-04 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 85 (85/6, 85/7), 97 (97/1, 97/2)

Obręb 03-06 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 75 (75/1, 75/2)

Obręb 03-14 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 57/5 (57/6, 57/7)

Obręb 03-09 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 3/5 (3/6, 3/7)

Obręb 03-07 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 89 (89/1, 89/2)

Obręb 03-08 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 54 (54/1, 54/2)

Obręb 03-16 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 3/5 (3/9, 3/10, 3/11), 4/2 (4/3, 4/4)

Obręb 03-18 Ząbki : działka nr ewidencyjny: 2/4 (2/10, 2/11)

Działki w projektowanym pasie drogowym drogi wojewódzkiej, do przejęcia w całości pod inwestycje:

 Obręb 03-04 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 90/3

Obręb 03-06 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 50/1

Obręb 03-08 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 62/2, 63/2, 64/2, 65/2


Działki zlokalizowane poza pasem drogi wojewódzkiej wynikające z obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu

 Obręb 03-13 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 11, 152, 12/1, 13/13, 13/12, 147/7, 147/8, 153

Obręb 03-14 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 3/1, 10, 11, 53/2

Obręb 03-04 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 90/4, 62/1, 68, 94/1, 94/5, 104, 105, 78

Obręb 03-06 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 47, 48, 74, 94/1, 94/2, 95, 101, 99/1, 92, 90, 2/1, 2/4

Obręb 03-07 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 85, 86

 

Działki zlokalizowane poza pasem drogi wojewódzkiej wynikające z obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych oraz budowy lub przebudowy zjazdów:

           Obręb 03-04 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 64/1, 88/5, 78

Obręb 03-06 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 11, 49, 76/2, 2/1, 2/4, 8/2, 99/2

Obręb 03-14 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 4/5, 53/2

Obręb 03-16 Ząbki: działka nr ewidencyjny: 3/1

Obręb 03-07 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 84/2, 91/3, 58/1

Obręb 03-08 Ząbki: działki nr ewidencyjny: 68/1, 68/9, 68/10, 67

             Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów  w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Jeśli wykazują Państwo gotowość do wydania nieruchomości, w celu udokumentowania powyższego faktu winni Państwo wysłać oświadczenie do inwestora.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego jej doręczenia, do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (29) 746-62-60. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

            Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony.
W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.

W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.

 WI-I.7820.2.32.2019.AT

 Data publicznego obwieszczenia  16 września 2020 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane