Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Obwieszczenie WI-I.7820.1.10.2020.AT

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy WI-I.7820.1.10.2020.AT
Typ sprawy Drogi
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 15 marca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz”, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

         Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, działający przez pełnomocnika – Pana Jakuba Próchenko.

            Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Przasnysz, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

Działki usytuowania obiektu:

- działki w istniejącym pasie drogowym w całości  w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią własność Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad:

Obręb 0001 Przasnysz: działka nr ewidencyjny: 25.

Obręb 0002 Przasnysz: działki nr ewidencyjny: 1623/4, 1623/3, 25.

- działki w projektowanym pasie drogowym drogi krajowej, do przejęcia w całości pod inwestycje:

Obręb 0001 Przasnysz: działka nr ewidencyjny: 197/2.

Obręb 0002 Przasnysz: działki nr ewidencyjny: 844/2, 760/5.

- działki w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi i przeznaczone do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0001 Przasnysz: działki nr ewidencyjny: 3609(3609/1, 3609/2), 196/3 (196/16, 196/17), 196/1(196/14, 196/15), 195/1(195/3, 195/4), 183/2(183/3, 183/4), 151(151/1, 151/2), 150(150/1, 150/2), 149/9(149/14, 149/15), 149/6(149/12, 149/13), 149/2(149/10, 149/11), 148(148/1, 148/2), 147(147/1, 147/2), 146 (146/1, 146/2, 146/3).

Obręb 0002 Przasnysz: działki nr ewidencyjny: 1656(1656/1, 1656/2), 1655/2(1655/5,1655/6), 1655/1(1655/3, 1655/4), 1654(1654/1, 1654/2), 1549(1549/1, 1549/2), 1546(1546/1, 1546/2), 1184(1184/1, 1184/2), 1164/1(1164/70, 1164/71), 857(857/1, 857/2), 844/1(844/3, 844/4), 765(765/1, 765/2), 760/4(760/10, 760/11), 760/3 (760/8, 760/9), 760/1(760/6, 760/7), 759(759/1, 759/2), 756/4(756/5, 756/6), 756/3(756/7, 756/8), 756/2(756/9, 756/10), 755/1(755/3, 755/4), 742(742/1, 742/2), 108(108/1, 108/2).

- działki stanowiące teren wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie podlegające podziałowi  pod inwestycję:

Obręb 0002 Przasnysz : działka nr ewidencyjny: 2203/2.

- Działki zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej niezbędne dla budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, budowy lub przebudowy dróg innej kategorii, zjazdów, budowy i rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych (tłustym drukiem numery działek po podziale lub 
w całości przeznaczone pod budowę/przebudowę lub rozbiórkę):

Obręb 0001 Przasnysz: działki nr ewidencyjny: 146(146/3), 147(147/2), 148(148/2), 149/2(149/11), 149/6(149/13), 149/9(149/15), 150(150/2), 151(151/2), 183/2(183/4), 186/1, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 189/1, 189/7, 189/8, 189/10, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/7, 194/1, 194/2, 195/1(195/4), 195/2, 196/1(196/15), 196/3(196/17), 3609(3609/2).

Obręb 0002 Przasnysz: działki nr ewidencyjny: 108(108/2), 742(742/2), 754/2, 755/1(755/4), 756/2(756/10), 756/3(756/8), 759(759/2), 760/1(760/7), 760/2, 760/3(760/9), 760/4(760/11), 765(765/2), 844/1(844/4), 857(857/2), 1164/1(1164/71), 1164/2, 1164/4, 1167, 1184(1184/2), 1546(1546/2), 1547, 1548/1, 1548/2, 1549(1549/2), 1550/1, 1550/2, 1551/2, 1552/3, 1553/1, 1552/4, 1552/6, 1553/5, 1622, 1624, 1625/2, 1626, 1654(1654/4), 1655/1(1655/4), 1656(1656/2), 1658.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Wojewoda Mazowiecki w dniu 14 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie Nr 441/SAAB/2021, w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 90 dni.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, (ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07– 410 Ostrołęka) pokój  nr 35, w godzinach poniedziałek 13-16 oraz czwartek 8-12) gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych.  

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej sprawy.

            Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.

WI-I.7820.1.10.2020.AT

Dzień publicznego obwieszczenia:  4 maja 2021 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego