Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Polityka społeczna

Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej

Treść


KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Aleje Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa

Tel. 22 695 71 00

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

(PG-01) KI-WPS.II.2

Nr wersji: 1

Data wydania:

14 lutego 2014 r.

SPRAWA: 

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.

PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) - art. 57 ust. 3
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej

Wydział Polityki Społecznej

Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

tel 22 695-71-37

godziny i dni urzędowania: pon.-pt., 8:00-16:00

                                                      

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami, tj. dokumenty wskazujące, że budynek, w którym ma być prowadzony dom spełnia wymagania określone przepisami przeciwpożarowymi, sanitarnymi i budowlanymi;
 • regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;
 • w przypadku Kościoła Katolickiego, innych kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, innych osób prawnych i osób fizycznych:
 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • informację o sposobie finansowania domu,
 • zaświadczenie, że osoba która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
 •  zaświadczenie albo oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zaświadczenia ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za  przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała domem, 

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej

Wydział Polityki Społecznej

00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28

tel. 22 695 71 37

godziny i dni urzędowania – Pn-Pt 8:00-16:00 e-mail: mmucinska@mazowieckie.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

INFORMACJE DODATKOWE:

Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomocy społecznej.

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej
Klauzula informacyjna


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij