Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Delegatura w Siedlcach

 ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

  Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

 

  Wydział Spraw Cudzoziemców Infolinia Telefoniczna  22 695 67 73  / Wydział Spraw Obywatelskich 25 755 84 53-56

Godziny pracy:  od 10:00 do 18:00 poniedziałki 

  od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku

 

Godziny pracy kancelarii:

poniedziałek 10:00 - 18:00

od wtorku do piątku 8:00 - 16:00

 

 

Kierownik Delegatury 

Alicja Cichoń   

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy

ze Społecznościami Lokalnymi 

 

 

Sekretariat


V piętro, pok. 508

tel. 25 755 84 00

 

Zadania Delegatury:

 1. reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 2. nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. prowadzenie spraw paszportowych
 5. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 6. dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 7. potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 8. wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 9. przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 11. wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 12. kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 13. kontrola podmiotów leczniczych
 14. kontrola finansowa
 15. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 16. przyjmowanie korespondencji urzędowej
 17. przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 18. prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 19. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:

 

 • Biuro Wojewody 25 755 84 00
 • Biuro Kadr i Organizacji ( Archiwum Kancelaria) 25 755 84 11
 • Biuro Obsługi Urzędu 25 755 84 05
 • Wydział Geodezji - Oddział Geodezji i Kontroli 25 755 84 33                                          
 • Wydział Kontroli
  - oddział kontroli finansowej 25 755 84 25- oddział kontroli JST 25 755 84 27- oddział kontroli podmiotów leczniczych 25 755 84 30
 • Wydział Polityki Społecznej 25 755 84 41
 • Wydział Nadzoru Prawnego 25 755 84 19
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 25 755 84 44
 • Wydział Spraw Obywatelskich 25 755 84 53/54/55/56
 • Wydział Spraw Cudzoziemców 22 695 67 73 (w sprawach legalizacji pobytu Obywateli Państw Trzecich), 22 695 67 52 (w sprawach obywateli Unii Europejskiej)
 • Wydział Rynku Pracy - infolinia 22 695 67 73

 

Tag

Powiadom znajomego