Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Informacje ogólne

Nabór na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przeprowadzany jest na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 poz. 1691 z późn. zm.)
 • zarządzenia nr 33 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy niebędące stanowiskami w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

 

Komórka organizacyjna realizująca proces naboru:
Biuro Kadr i Organizacji, Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)
tel. 22 695 60 60, e-mail: bko@mazowieckie.pl


Warto wiedzieć:

1.    Ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:

2. Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w treści ogłoszenia. Wszystkie kopie dokumentów powinny być złożone w całości i zawierać podpisy osób, które je wystawiły. Oferty kandydatów powinny zawierać dokumenty jednoznacznie wskazujące spełnianie wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze, które można sprawdzić na etapie weryfikacji formalnej. Wymagania, których weryfikacja nie jest możliwa na podstawie dokumentów, sprawdzane są podczas kolejnych etapów selekcji.

Oświadczenia dołączone do oferty pracy powinny być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem osoby je składającej.

 

Dokumenty można składać:

- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F od al. Solidarności);

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w tym przypadku terminem wiążącym jest data nadania dokumentów w polskiej placówce pocztowej, chyba że w ogłoszeniu zostało to określone inaczej.

- za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP;  (WAŻNE!!! W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia  muszą być podpisane własnoręcznie lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane z uwagi na brak odręcznego podpisu pod oświadczeniami (skan podpisu jest jego kopią).

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z E-PORADNIKIEM REKRUTACYJNYM

 Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 34 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego