Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Odnowienie/przebudowa drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Pozostałe
Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury

Treść

 

KARTA INFORMACYJNA

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel.: 22 695 60 86
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Nr karty informacyjnej
KI – WI/23
Nr wersji: 4

Data wydania:

12 listopada 2020 r.

SPRAWA: 

Odnowienie / przebudowa drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa  zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Udzielenie starostwom dotacji na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, wejście F, parter
00-950 Warszawa
Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00


2. Pocztą na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Infrastruktury
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o dotację przeznaczoną na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej (załącznik nr 1) wraz z poniższymi załącznikami:

a) harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
b) kopia wniosku właściciela lasu o przyznanie dotacji na odnowienie/przebudowę
powierzchni leśnej wraz z opinią właściwego Nadleśnictwa,
c) kopia protokołu oględzin dokonanych przez przedstawicieli Starostwa
Powiatowego,
d) kopia postanowienia o umorzeniu przedmiotowego postępowania (w przypadku pożaru),
e) mapka sytuacyjna z zaznaczonym planowanej do odnowy/przebudowy
powierzchni,
f) dokumentacja fotograficzna.

2. Protokół rzeczowo finansowy końcowego odbioru (załącznik nr 2).
3. Wniosek o wypłatę dotacji (załącznik nr 3).
4. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji (załącznik nr 4) – przekazane przez Starostwo do WI Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie 21 dni od daty przekazania środków pochodzących z dotacji na konto Starostwa wraz z załącznikami:

a) faktury, rachunki,
b) kopia umowy z wykonawcą bądź poszkodowanym zawarta przez Starostę, (o ile była zawarta),
c) kopia decyzji administracyjnej Starosty przyznającej dotację.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Etap I: Przekazanie do Wydziału Infrastruktury (dalej: WI) przez Starostwo wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w terminie składania wniosków ogłoszonym przez wojewodę);
Etap II: Weryfikacja wniosków, ewentualne uzupełnienia, podział dotacji przez WI w ramach budżetu wojewody zabezpieczonego na zadanie w danym roku budżetowym;
Etap III: Przekazanie przez WI do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (dalej: WF) informacji o podziale dotacji;
Etap IV: Przekazanie przez WF do Starostw decyzji wojewody o przyznaniu środków, realizacja prac odnowieniowych zgodnie z harmonogramem;
Etap V: Poinformowanie WI (przez Starostwo) o planowanym terminie odbioru odnowionej/przebudowanej powierzchni leśnej (z wyprzedzeniem umożliwiającym udział przedstawiciela wojewody w odbiorze);
Etap VI: Przekazanie do WI potwierdzonego za zgodność z oryginałem „protokołu rzeczowo -finansowego końcowego odbioru zadania” (załącznik nr 2)
Etap VII: Przekazanie do WI wypełnionego „wniosku o wypłatę dotacji”(załącznik nr 3)
Etap VIII: Przekazanie przez WI do WF polecenia wypłaty dotacji dla Starostwa;
Etap IX: Przekazanie przez Starostwo sprawozdania z wykonania zadania (załącznik Nr 4) wraz z załącznikami tj. kopią dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem (faktur, rachunków, decyzji Starosty oraz umów o ile zostały zawarte) w terminie 21 dni od daty wpływu środków na konto Starostwa.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Infrastruktury
Oddział Transportu i Organizacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 60 86
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl


godziny i dni urzędowania:
poniedziałek – piątek: 8:00 - 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane