Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Kontroli WK-VI.4.Z z 6 grudnia 2016 r. nr 6172 (umowa na zastępstwo)

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Kontroli WK-VI.4.Z z 6 grudnia 2016 r. nr 6172 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WK-VI/4/Z" (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.V.21.22 z 7 grudnia 2016 r. nr 6236

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.V.21.22 z 7 grudnia 2016 r. nr 6236

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-V/21,22”

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Kontroli WK-I.10.Z z 7 grudnia 2016 r. nr 6214 (umowa na zastępstwo)

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Kontroli WK-I.10.Z z 7 grudnia 2016 r. nr 6214 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WK-I/10/Z" (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-III.24 z 02 grudnia 2016 r. nr 6051

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-III.24 z 02 grudnia 2016 r. nr 6051

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy SPN.III.24” (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do urzędu)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: SPN-P.7533.54-56.2016

Znak sprawy SPN-P.7533.54-56.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na własność przez województwo mazowieckie z mocy prawa własności gruntu  zajętego pod drogę publiczną – wojewódzką nr 577 dz. nr 127/5 -obr. Brzozów Nowy, nr 1/9 – obr. Wszeliwy, nr 22/4 – obr....

Znak sprawy: SPN-R.7570.9.15,16.2014.DP

Znak sprawy SPN-R.7570.9.15,16.2014.DP

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Skaryszew, obręb Makowiec, przejęte na własność Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/R/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., znak: WIŚ-R.7820.1.2.2014.IM o zezwoleniu na...

Znak sprawy: SPN-P.7533.72.2016

Znak sprawy SPN-P.7533.72.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniach w sprawie nabycia przez Gminę Brudzeń Duży prawa własności gruntów zajętych pod część drogi gminnej nr 310537 Cierszewo – Biskupice (dr. krajowa nr 562)obecnie nr 290337W Cierszewo – Biskupice (dr. wojewódzka nr 562) oznaczonego jako...

Znak sprawy: SPN-P.7533.67-70.2016.

Znak sprawy SPN-P.7533.67-70.2016.

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Sierpc gruntów pod drogę publiczną – części dróg gminnych nr 3107088 (ul. S. Mikołajczyka) dz. nr 2952, nr 3107008 (ul. Słoneczna) dz. nr 2868, nr 3107066 (ul. Sienkiewicza) dz. nr 2949, nr 3107016...

Znak sprawy: SPN-P.7570.52.2016

Znak sprawy SPN-P.7570.52.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomościpołożone na terenie Miasta i Gminy Gąbin – któreprzeznaczone zostały pod realizację inwestycji drogowejpn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnica miejscowości Gąbin) na terenie...

Znak sprawy: SPN-P.7533.32.2016

Znak sprawy SPN-P.7533.32.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu                 o nieuregulowanym stanie  prawnym  na własność Powiatu Sierpeckiego – działka nr  149/8, położona w...

Zamówienia

zamówienie na: ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwatery Ł II w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

zamówienie na ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwatery Ł II w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

nr sprawy WSO-III.272.9.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

zamówienie na: Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

zamówienie na Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

nr sprawy BKO-V.272.4.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa budynku w Warszawie przy al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta” zwanej Punktem Obsługi Klientów (POK)

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowa budynku w Warszawie przy al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta” zwanej Punktem Obsługi Klientów (POK)

nr sprawy BA-I.272.14.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Dostawę samochodu na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawę samochodu na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy WBZK-IV.272.2.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Dostawę i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

zamówienie na Dostawę i montaż mebli biurowych dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

nr sprawy BA-II.272.6.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij