Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

Wojewoda
Jacek Kozłowski
tel. 22 695 65 88
wojewoda@mazowieckie.pl

Wicewojewoda
Dariusz Piątek
tel. 22 695 62 75
sekretariat_wicewojewody@mazowieckie.pl

Dyrektor Generalny
Halina Stachura-Olejniczak
tel. 22 695 62 36
dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl


Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 262 41 68, faks 23 511 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Płatności za mandat mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ważne

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Nowa siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców

Począwszy od 19 października br. Wydział Spraw Cudzoziemców przeprowadza się do nowej lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie.   W budynku przy ul. Marszałkowskiej 3/5 OD 19 PAŹDZIERNIKA 2015 r.: złożysz pismo w biurze podawczym – pok. 14 uzyskasz...

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-II.7843.13.22.2015

Znak sprawy WI-II.7843.13.22.2015

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim

Znak sprawy: WI-II.7843.13.21.2015

Znak sprawy WI-II.7843.13.21.2015

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 631 ul. Okunin w Nowym Dworze Mazowieckim

Znak sprawy: SPN-S.7533.184.2015.JM

Znak sprawy SPN-S.7533.184.2015.JM

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia udziału ½ części gruntu położonego w obrębie Dębe Wielkie gmina Dębe Wielkie - stanowiącej działkę nr 312/1, na własność Powiatu Mińskiego              

Znak sprawy: SPN-S.7533.165.2015.JM

Znak sprawy SPN-S.7533.165.2015.JM

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu położonego w obrębie Dębe Wielkie gmina Dębe Wielkie - stanowiącej działkę nr 286/8, na własność Powiatu Mińskiego

Znak sprawy: WI-O.7840.4.75.2015.BT

Znak sprawy WI-O.7840.4.75.2015.BT

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn w zakresie przęseł nr: 1/LE-4/LE (bez słupów), 6/LE-7/LE (bez słupów), 9/LE-10/LE (bez słupów),...

Znak sprawy: SPN-R.7533.386,397,400.2011;28.2015.BK

Znak sprawy SPN-R.7533.386,397,400.2011;28.2015.BK

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r.,  prawa własności nieruchomości położonych w gminie Jedlnia-Letnisko, obręb Piotrowice oraz  w gminie Kowala,  obręb Trablice, zajętych pod...

Zamówienia

zamówienie na: Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.16.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup i dostawa nowych mebli

zamówienie na Zakup i dostawa nowych mebli

nr sprawy BA-I.272.11.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.15.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap II - 4 piętro)

zamówienie na Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap II - 4 piętro)

nr sprawy BA-I.272.10.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

zamówienie na Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

nr sprawy SPN-VII.272.12.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 229)

zamówienie na: Dostawa nowych części zamiennych oraz sprzętu na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawa nowych części zamiennych oraz sprzętu na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.14.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij