Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: inspektor w Biurze Kadr i Organizacji BKO.IV.9.Z z 30 września 2016 r. nr 4061 (umowa na zastępstwo)

stanowisko inspektor w Biurze Kadr i Organizacji BKO.IV.9.Z z 30 września 2016 r. nr 4061 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BKO-IV/9/Z” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: radca wojewody w Wydziale Geodezji WG-IV.11 z 21 września 2016 r. nr 3735

stanowisko radca wojewody w Wydziale Geodezji WG-IV.11 z 21 września 2016 r. nr 3735

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WG-IV/11”

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.II.15.Z z 20 września 2016 r. nr 3691 (umowa na zastępstwo)

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.II.15.Z z 20 września 2016 r. nr 3691 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WPS-II/15/Z”

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO.I.18.Z z 15 września 2016 r. nr 3574 (umowa na zastępstwo)

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO.I.18.Z z 15 września 2016 r. nr 3574 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSO-I/18/Z” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI.I.4 z 13 września 2016 r. nr 3401

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI.I.4 z 13 września 2016 r. nr 3401

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WI-I/4"

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-P.7843.13.16.2016.MK

Znak sprawy WI-P.7843.13.16.2016.MK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN o długości 44(46)m w miejscowości Brwilno, w pasie drogi wojewódzkiej nr 562. Inwestycja zlokalizowana na działkach nr ew. 42/17 i 5/5, obręb 0007 Brwilno, gm. Stara Biała

Znak sprawy: WI-III.7843.13.7.2016.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.7.2016.KK

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia:   doręczenie zgłoszenia – 4 sierpnia 2016 r., uzupełnienie – 30 sierpnia 2016 r. imię i nazwisko albo nazwa inwestora – 12 Terenowy Oddział Lotniczy, ul. Nowowiejska 28 A, 00 – 911 Warszawa adres i opis...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.6.2016.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.6.2016.KK

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia: 1. doręczenie zgłoszenia – 4 sierpnia 2016 r., uzupełnienie – 30 sierpnia 2016 r 2.imię i nazwisko albo nazwa inwestora – 12 Terenowy Oddział Lotniczy, ul. Nowowiejska 28 A, 00 – 911 Warszawa 3.adres i opis...

Znak sprawy: WI-III.7843.13.5.2016.KK

Znak sprawy WI-III.7843.13.5.2016.KK

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia: 1.doręczenie zgłoszenia – 4 sierpnia 2016 r., uzupełnienie – 30 sierpnia 2016 2. imię i nazwisko albo nazwa inwestora – 12 Terenowy Oddział Lotniczy, ul. Nowowiejska 28 A, 00 – 911 Warszawa 3. adres i opis...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.72.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.72.2016

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymianą słupów linii nN dla podziału sieci na drodze krajowej nr 61 Warszawa-Augustów, dz. nr 68 obręb 0008 Jeżewo, jednostka ewidencyjna 142404_5 Pułtusk-Gmina.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.51.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.51.2016

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci wodociągowej DN 150, dz. ew. nr 4, obręb 1-02-23 w liniach rozgraniczających al. Sikorskiego stanowiącą na rozpatrywanym odcinku drogę krajową nr 2, Warszawa, dzielnica Mokotów, jednostka ew. 146505_8

Zamówienia

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BA-I.272.10.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Przebudowę pomieszczeń Oddziału Spraw Obywatelskich w budynku w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

zamówienie na Przebudowę pomieszczeń Oddziału Spraw Obywatelskich w budynku w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53

nr sprawy BA-I.272.9.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Przebudowę budynku w Warszawie przy al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta - zwanej Punktem Obsługi Klientów (POK)

zamówienie na Przebudowę budynku w Warszawie przy al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta - zwanej Punktem Obsługi Klientów (POK)

nr sprawy BA-I.272.8.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Sprzedaż, dostarczenie i montaż regałów archiwalnych

zamówienie na Sprzedaż, dostarczenie i montaż regałów archiwalnych

nr sprawy BA-I.272.7.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

zamówienie na Ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

nr sprawy WSO-III.272.6.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij