Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01

Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia WZ-IV.5 z 24 czerwca 2017 r. nr 12306

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia WZ-IV.5 z 24 czerwca 2017 r. nr 12306

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem "Oferta pracy WZ-IV/5"

stanowisko: starszy inspektor w Biurze Kadr i Organizacji BKO-IV.16.Z z 22 czerwca 2017 r. nr 12130 (umowa na zastępstwo)

stanowisko starszy inspektor w Biurze Kadr i Organizacji BKO-IV.16.Z z 22 czerwca 2017 r. nr 12130 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z dopiskiem "Oferta pracy BKO-IV/16/Z"

stanowisko: starszy inspektor w Biurze Kadr i Organizacji BKO-I.10 z 22 czerwca 2017 r. nr 12226

stanowisko starszy inspektor w Biurze Kadr i Organizacji BKO-I.10 z 22 czerwca 2017 r. nr 12226

miejsce pracy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z dopiskiem "Oferta pracy BKO-I/10"

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.III.26 z 20 czerwca 2017 r. nr 12133

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.III.26 z 20 czerwca 2017 r. nr 12133

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-III/26"

stanowisko: starszy specjalista w Biurze Kadr i Organizacji BKO.I.8.Z z 14 czerwca 2017 r. nr 12020 (umowa na zastępstwo)

stanowisko starszy specjalista w Biurze Kadr i Organizacji BKO.I.8.Z z 14 czerwca 2017 r. nr 12020 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BKO-I/8/7" (decyduje data wpływu do urzędu)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-P.7843.13.9.2017.MG

Znak sprawy WI-P.7843.13.9.2017.MG

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 60 i 62 w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej, Alei Piłsudskiego i Alei Jachowicza w Płocku” w ramach:...

Znak sprawy: WI-II.7821.29.5.2016.LO

Znak sprawy WI-II.7821.29.5.2016.LO

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa ul. Ogrodowej wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Macierzysz oraz Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, na terenie działek: -...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.37.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.37.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego o napięciu znamionowym niższym niż 1 kV w miejscowości Łubiec (droga wojewódzka nr 579). Działka Nr 181, obręb ewidencyjny Łubiec 0014, jednostka ewidencyjna 143204_02 Leszno.”

Znak sprawy: WI-II.7843.13.31.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.31.2017

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej niezwiązanej z użytkowaniem drogi w granicach pasa drogowego drogi krajowej S8 (Trasa AK) o średnicy DN150 z rur z żeliwa sferoidalnego w ul. 23 KUD – droga wewnętrzna – jednostka ewidencyjna 146519_8, obręb 7-04-14, działka ew. nr 2/3, Dzielnica Żoliborz,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.53.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.53.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej w postaci kablowej linii oświetlenia ulicznego na działce nr ew. 239/11 z obr. Słupno, gmina Radzymin oraz przebudowę chodników w pasie drogi krajowej nr 8 Al. Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Żeromskiego w Słupnie na działkach nr...

Znak sprawy: SPN-I.7533.728.2017.MS

Znak sprawy SPN-I.7533.728.2017.MS

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. przez Gminę Warszawa-Wawer prawa własności gruntu - Warszawa, Dzielnica Wawer - działka ew. nr 23/1 , obręb 3-11-17

Zamówienia

zamówienie na: Wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

zamówienie na Wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

nr sprawy BA-V.272.7.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji oraz usługi doradcze i wsparcia przy realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)"

zamówienie na Opracowanie dokumentacji oraz usługi doradcze i wsparcia przy realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)"

nr sprawy BA-V.272.5.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Wykonanie przebudowy dziedzińca głównego budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja dziedzińców wewnętrznych budynków w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5”

zamówienie na Wykonanie przebudowy dziedzińca głównego budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja dziedzińców wewnętrznych budynków w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5”

nr sprawy BA-V.272.6.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

zamówienie na Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

nr sprawy BA-V.272.3.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

zamówienie na zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

nr sprawy BA-V.272.2.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij