Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera


Sekretariat


wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów


od 15.00 do 17.00 w poniedziałki
wejście C, piętro I, pok. 131
tel. 22 695 72 10

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03


Ostrołęka
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 746 62 00, faks  29 746 62 02


Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01


Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68


Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich

tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Konferencja konsultacyjna projektu Polityki Surowcowej Państwa

Zapraszamy na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej...

Praca

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-IV.9 z 25 maja 2018 r. nr 27792

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-IV.9 z 25 maja 2018 r. nr 27792

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy SPN-IV/9"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli WK-I.6 z gwiazdką z 24 maja 2018 r. nr 27740

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli WK-I.6 z gwiazdką z 24 maja 2018 r. nr 27740

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy WK-I/6*”

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-II.23 z 25 maja 2018 r. nr 27810

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-II.23 z 25 maja 2018 r. nr 27810

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy WI-II.23"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-I.18 z 24 maja 2018 r. nr 27715

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-I.18 z 24 maja 2018 r. nr 27715

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy WI-I.18"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-I.13.Z z 24 maja 2018 r. nr 27729 (umowa na zastępstwo)

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-I.13.Z z 24 maja 2018 r. nr 27729 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy WI-I.13.Z"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-II.13.Z z 24 maja 2018 r. nr 27755 (umowa na zastępstwo)

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-II.13.Z z 24 maja 2018 r. nr 27755 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy WI-II.13.Z"

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.   1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-S.7820.60.2016.GA

Znak sprawy WI-S.7820.60.2016.GA

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 21 maja...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.72.2018.MR

Znak sprawy WI-II.7843.13.72.2018.MR

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami działka nr 34 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obręb ewidencyjny nr 0010 Karolewo, jednostka ewidencyjna nr 141909_2 Nowy Duninów, gmina Nowy Duninów.

Znak sprawy: SPN-P.7533.81.2018

Znak sprawy SPN-P.7533.81.2018

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie nabycia prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną – drogę lokalną miejską - ul. Strażacka  w Płocku 

Znak sprawy: SPN-S.7533.604.2017.P.J

Znak sprawy SPN-S.7533.604.2017.P.J

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego.

Znak sprawy: SPN-R.7533.52.27.2017.JS

Znak sprawy SPN-R.7533.52.27.2017.JS

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Znak sprawy: SPN-R.7570.3.10.2017.AS

Znak sprawy SPN-R.7570.3.10.2017.AS

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Górzno, obręb Józefów, przejętą na własność Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 54/S/2017 z dnia 6 marca 2017 r., znak WI-S.7820.60.2016.GA oraz...

Zamówienia

zamówienie na: zakup i wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych, płacowych, finansowych, księgowych oraz inwentaryzacji majątku, dedykowanych dla administracji rządowej

zamówienie na zakup i wdrożenie oprogramowania przeznaczonego do obsługi zadań kadrowych, płacowych, finansowych, księgowych oraz inwentaryzacji majątku, dedykowanych dla administracji rządowej

nr sprawy BOU-IV.272.13.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki

tryb zamówienia dialog techniczny

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja elewacji kompleksu budynków położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 1A i 3/5 – usunięcie zagrożenia awarią budowlaną oraz instalacja oświetlenia LED kompleksu budynków położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja elewacji kompleksu budynków położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 1A i 3/5 – usunięcie zagrożenia awarią budowlaną oraz instalacja oświetlenia LED kompleksu budynków położonych w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5

nr sprawy BOU-IV.272.11.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-930 Warszaw, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zorganizowanie kompleksowej obsługi i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w latach 2018 -2019

zamówienie na zorganizowanie kompleksowej obsługi i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w latach 2018 -2019

nr sprawy BOU-IV.272.3.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia konkurs

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-930 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: zorganizowanie kompleksowej obsługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjnej szkoleń

zamówienie na zorganizowanie kompleksowej obsługi hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjnej szkoleń

nr sprawy BOU-IV.272.8.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 52

zamówienie na: zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na zakup karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BOU-IV.272.9.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 52

zamówienie na: zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej kompleksowe rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie wysokiej jakości e-usług przez Zamawiającego oraz podległe Wojewodzie Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem formularzy elektronicznych ePUAP, w ramach Projektu WiPER

zamówienie na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej kompleksowe rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją (EZD), pozwalające na udostępnienie wysokiej jakości e-usług przez Zamawiającego oraz podległe Wojewodzie Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem formularzy elektronicznych ePUAP, w ramach Projektu WiPER

nr sprawy BOU-IV.272.5.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij