Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera


Sekretariat


wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów


od 15.00 do 17.00 w poniedziałki
wejście C, piętro I, pok. 131
tel. 22 695 72 10

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03


Ostrołęka
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka

tel. 29 746 62 00, faks  29 746 62 02


Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01


Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68


Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich

tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Praca

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-I.24 z 11 lipca 2018 r. nr 30371

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI-I.24 z 11 lipca 2018 r. nr 30371

miejsce pracy Płock

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście „F” (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy WI-I.24"

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO-II.Ref.2.89 z 11 lipca 2018 r. nr. 30382

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO-II.Ref.2.89 z 11 lipca 2018 r. nr. 30382

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy WSO-II/Ref.2/89"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej BKOP-III.8 z 5 lipca 2018 r. nr 30095

stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej BKOP-III.8 z 5 lipca 2018 r. nr 30095

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy BKOP-III/8" (decyduje data wpływu)

stanowisko: specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK-V.5 z 5 lipca 2018 r. nr 30083

stanowisko specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK-V.5 z 5 lipca 2018 r. nr 30083

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności), z dopiskiem "Oferta pracy WBZK-V/5"

stanowisko: starszy specjalista w Biurze Obsługi Urzędu BOU-II.8 z 6 lipca 2018 r. nr 30108

stanowisko starszy specjalista w Biurze Obsługi Urzędu BOU-II.8 z 6 lipca 2018 r. nr 30108

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem „Oferta pracy BOU-II/8”

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-III.6 z 6 lipca 2018 r. nr 30071

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-III.6 z 6 lipca 2018 r. nr 30071

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności) z dopiskiem "Oferta pracy SPN-III/6"

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.   1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-II.7820.2.5.2018

Znak sprawy WI-II.7820.2.5.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski.”

Znak sprawy: WI-II.7843.13.59.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.59.2018

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV w pasie drogi krajowej nr 62 na dz. nr 2 obręb 0004-2-03 jednostka ewidencyjna 141401_1 – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki powiat nowodworski województwo mazowieckie.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.67.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.67.2018

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie  wyższe niż 1 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 705 w Sochaczewie (dz. nr 1142/3; 142801_1 Sochaczew; obręb: 0001 Chodaków) – Zadanie nr 2”.  

Znak sprawy: WI-II.7843.13.103.2018

Znak sprawy WI-II.7843.13.103.2018

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Słupnie przy ul. Ceglanej, ul. Alei Jana Pawła II na dz. nr ew. 143/1, 682/1 obręb 143409_5.0018 Słupno, jednostka ewidencyjna 143409_5 Radzymin – obszar wiejski w pasie drogi wojewódzkiej.

Znak sprawy: WI-S.7820.60.2016.GA

Znak sprawy WI-S.7820.60.2016.GA

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 9 lipca...

Znak sprawy: SPN-IV.752.26.2015.MG

Znak sprawy SPN-IV.752.26.2015.MG

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom, położonego w m. Radom obręb 0130 Jeżowa Wola dz. proj. nr 1/1 o...

Zamówienia

zamówienie na: termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap

zamówienie na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap

nr sprawy Termomodernizacj budynku administracyjno-biurowego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – I etap

zamawiający Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 07-410 Ostrołęka, ul. B. Joselowicza 1, pok. 16 (sekretariat)

zamówienie na: przebudowę pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w kompleksie budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81

zamówienie na przebudowę pomieszczeń sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w kompleksie budynków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie położonych przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81

nr sprawy BOU-IV.272.27.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

zamówienie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

nr sprawy BOU-IV.272.22.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”, polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu i wymianie stolarki drzwiowej w budynku biurowym zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Teodora Zielińskiego 13

zamówienie na jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”, polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu i wymianie stolarki drzwiowej w budynku biurowym zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Teodora Zielińskiego 13

nr sprawy BOU-IV.272.25.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: najem lokalu użytkowego w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy placu Bankowym 3/5 ,00-950 Warszawa

zamówienie na najem lokalu użytkowego w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy placu Bankowym 3/5 ,00-950 Warszawa

nr sprawy Konkurs na najem lokalu użytkowego w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia konkurs

rodzaj przetargu Konkursy

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

zamówienie na: wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część I) oraz wymianie stolarki okiennej (część II) w budynku zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38

zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część I) oraz wymianie stolarki okiennej (część II) w budynku zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38

nr sprawy BOU-IV.272.23.2018

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij