Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ważne

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK.II.6 z 30 kwietnia 2016 r. nr 180551

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK.II.6 z 30 kwietnia 2016 r. nr 180551

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WBZK-II/6 (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: specjalista w Wydziale Infrastruktury WI-II.4.Z z 3 maja 2016 r. nr 180596

stanowisko specjalista w Wydziale Infrastruktury WI-II.4.Z z 3 maja 2016 r. nr 180596

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WI-II/4/Z” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury WI.I.10.Z z 20 kwietnia 2016 r. nr 180178

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury WI.I.10.Z z 20 kwietnia 2016 r. nr 180178

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WI-I/10/Z” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: stanowisko pomocnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO.76 Siedlce z 19 kwietnia 2016 r. nr 76

stanowisko stanowisko pomocnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO.76 Siedlce z 19 kwietnia 2016 r. nr 76

miejsce pracy Siedlce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Biuro Kadr i Organizacji pok. 39 z dopiskiem „Oferta pracy st. pomocnicze WSO-76” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.IV.23 z 14 kwietnia 2016 r. nr 179995

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.IV.23 z 14 kwietnia 2016 r. nr 179995

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-IV/23”

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-II.7843.13.11.2016.

Znak sprawy WI-II.7843.13.11.2016.

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci kanalizacji ściekowej D 0,20m L=251,5m w ul. Cyrulików na odcinku ul. Gawędziarzy do ul. Przebieg wraz z odcinkami sieci w Dzielnicy Rembertów w Warszawie dz. ew. 195/1, 195/2 obręb 3-0-26

Znak sprawy: WI-II.7843.13.18.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.18.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce ew. nr 78/2 obręb 1-10-77, jednostka ewidencyjna m.st. Warszawa

Znak sprawy: WI-II.7843.13.17.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.17.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach ew. nr 1145/1, 1145/2, 1146, 1149, 1150, 1191, 1255/1, 1260/1 obręb Michałowice - Osiedle

Znak sprawy: WI-II.7843.13.20.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.20.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach ew. nr 14/1, 14/4, obręb 2-04-05, jednostka ew. Miasto st. Warszawa

Znak sprawy: WI-II.7843.13.19.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.19.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach ew. nr 14/1, 14/2, obręb 2-06-03, jednostka ew. Miasto st. Warszawa

Znak sprawy: WI-II.7843.13.14.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.14.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce ew. nr 14/1 obręb 2-06-03, jednostka ewidencyjna Miasto Stołeczne Warszawa

Zamówienia

zamówienie na: Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

zamówienie na Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

nr sprawy BA-I.272.3.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w pokoju 52 ( Biuro Budżetowo - Księgowe)

zamówienie na: Przebudowę budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap III)

zamówienie na Przebudowę budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap III)

nr sprawy BA-I.272.2.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w pokoju 52 ( Biuro Budżetowo - Księgowe)

zamówienie na: Zakup kart umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup kart umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BKO-III.272.1.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45

zamówienie na Zawarcie umowy ramowej ustalającej ogólne warunki udzielania zamówień publicznych na ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45

nr sprawy WSO-III.272.1.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij