Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS-R.7 z 20 lipca 2016 r. nr 1738

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS-R.7 z 20 lipca 2016 r. nr 1738

miejsce pracy Radom

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WPS-R/7” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.IX.11-13 z 20 lipca 2016 r. nr 1715

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.IX.11-13 z 20 lipca 2016 r. nr 1715

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WPS-IX/11-13” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.O.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1722

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.O.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1722

miejsce pracy Ostrołęka

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WPS-O/8” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.S.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1708

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.S.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1708

miejsce pracy Siedlce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WPS-S/8” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.C.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1667

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.C.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1667

miejsce pracy Ciechanów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSP-C/8” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.P.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1719

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.P.8 z 20 lipca 2016 r. nr 1719

miejsce pracy Płock

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WPS-P/8” (decyduje data wpływu do urzędu)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: SPN-III.7570.1.2.112.2013.KP

Znak sprawy SPN-III.7570.1.2.112.2013.KP

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, powiat pruszkowski, gmina Raszyn, obręb 6 Janki, działka ew. nr 68/4 o pow. 0,0312 ha

Znak sprawy: WI-III.7840.7.117.2015.EA

Znak sprawy WI-III.7840.7.117.2015.EA

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Sadowne - Czyżew od km 71,800 do km 107,260, szlak Sadowne Węgrowskie - Prostyń od km 74,500 do km 81,000

Znak sprawy: WI-II.7843.13.48.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.48.2016

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karolew na działkach ew. nr 107, 229 położonych w obrębie Karolew gmina Klembów

Znak sprawy: WI-II.7843.13.28.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.28.2016

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa kablowej sieci niskiego napięcia-0,4kV w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+200 na działce ew. nr 37 w miejscowości Giżyce, gm. Iłów

Znak sprawy: WI-R.7843.13.6.2016.IM

Znak sprawy WI-R.7843.13.6.2016.IM

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Jedlni-Letnisko ul. Spacerowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 699 na dz. nr 1470/3, 1470/6 obr. 0009 Jedlnia-Letnisko.

Znak sprawy: SPN-R.7533.22.7.2016.AZ

Znak sprawy SPN-R.7533.22.7.2016.AZ

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonej w gminie Zakrzew, obręb 0024 Kozinki, oznaczonej jako działka numer 99/1 o powierzchni 0,5824 ha, zajętej pod drogę publiczną -...

Zamówienia

zamówienie na: Kompleksową obsługę i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2016 r.

zamówienie na Kompleksową obsługę i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2016 r.

nr sprawy WPS-IV.272.1.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Biuro Administracyjne, pokój 52

zamówienie na: Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

zamówienie na Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

nr sprawy BKO-V.272.3.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Biuro Administracyjne w pokoju nr 52

zamówienie na: Ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwatery Ł w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

zamówienie na Ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwatery Ł w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

nr sprawy WSO-III.272.2.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

zamówienie na: Przebudowę budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap III - dziedziniec)

zamówienie na Przebudowę budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap III - dziedziniec)

nr sprawy BA-I.272.6.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 52

zamówienie na: Dostawę dysków i nośników pamięci niezbędnych do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

zamówienie na Dostawę dysków i nośników pamięci niezbędnych do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

nr sprawy WBZK-II.271.17.2016

zamawiający Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok.542

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij