Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ważne

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Nowa siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców

Począwszy od 19 października br. Wydział Spraw Cudzoziemców przeprowadza się do nowej lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie.   W budynku przy ul. Marszałkowskiej 3/5 OD 19 PAŹDZIERNIKA 2015 r.: złożysz pismo w biurze podawczym – pok. 14 uzyskasz...

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.VII.21 z 10 lutego 2016 r. nr 177617

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.VII.21 z 10 lutego 2016 r. nr 177617

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-VII/21”

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.IV.23 z 10 lutego 2016 r. nr 177619

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.IV.23 z 10 lutego 2016 r. nr 177619

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-IV/23”

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO-II.Ref.3.65 z 10 lutego 2016 r. nr 177625

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO-II.Ref.3.65 z 10 lutego 2016 r. nr 177625

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSO-II/Ref.3.65” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO-II.Ref.3.63 z 10 lutego 2016 r. nr 177627

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich WSO-II.Ref.3.63 z 10 lutego 2016 r. nr 177627

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSO-II/Ref.3.63” (decyduje data wpływu do MUW)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-II.7843.13.1.2016

Znak sprawy WI-II.7843.13.1.2016

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV od stacji transformatorowej nr 0834 Domaniew 2 od słupa nr 03/11 przez działki: nr ew. 105/4, 115/4, 187 obręb 3 gmina Brwinów, nr ew. 345 obręb 1 gmina miasto Pruszków.

Znak sprawy: SPN-P.7533.161.2015.

Znak sprawy SPN-P.7533.161.2015.

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu  o nieuregulowanym stanie  prawnym  na własność Powiatu Płockiego - działka nr 2   - położona w obrębie Glinno, gmina Bielsk.

Znak sprawy: SPN-S.7533.1.2016.A.K-W

Znak sprawy SPN-S.7533.1.2016.A.K-W

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Sobolew, nieruchomości położonej w obrębie Sobolew, gmina Sobolew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 539 o pow. 1,1210 ha.

Znak sprawy: SPN-R.7570.10. 6,37,49,55,107.2014.AB

Znak sprawy SPN-R.7570.10. 6,37,49,55,107.2014.AB

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych za nieruchomości położone w gminie Lipsko, obręb Lipsko Miasto oznaczone jako działki o numerach: 2131/, 2165/1, 2181/1, 2218/1, 1988/1

Znak sprawy: SPN-R.7533.26.3.2015.AZ

Znak sprawy SPN-R.7533.26.3.2015.AZ

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka numer 201/11 o powierzchni 0,0295 ha położonej w powiecie kozienickim, w gminie...

Znak sprawy: SPN-R.7533.15.18.2015.AZ

Znak sprawy SPN-R.7533.15.18.2015.AZ

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Borkowice, obręb 0011 Ruszkowice, oznaczonej na mapie do celów prawnych jako...

Zamówienia

zamówienie na: Zakup urządzeń drukujących i skanujących na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup urządzeń drukujących i skanujących na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.21.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.20.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.19.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego

nr sprawy BIR-I.272.18.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup przełączników oraz routera na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup przełączników oraz routera na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.17.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.16.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij