Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87

 

info@mazowieckie.pl

 

NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87

 

info@mazowieckie.pl

 

NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

Wojewoda
Jacek Kozłowski
tel. 22 695 65 88
wojewoda@mazowieckie.pl

Wicewojewoda
Dariusz Piątek
tel. 22 695 62 75
sekretariat_wicewojewody@mazowieckie.pl

Dyrektor Generalny
Halina Stachura-Olejniczak
tel. 22 695 62 36
dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03

Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42

Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 262 41 68, faks 23 511 01

Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68

Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Płatności za mandat mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17


Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego
tel. 22 595 13 04
faks 22 595 13 54, pok. 29
e-mail czkmed@mazowieckie.pl

Ważne

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujemy, że część informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o...

Praca

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.VII.30 z 18 sierpnia 2015 r. nr 172338

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.VII.30 z 18 sierpnia 2015 r. nr 172338

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-VII/30” (Decyduje data wpływu do MUW)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie...

Obwieszczenia

Znak sprawy: SPN-R.7533.130.8.2013.LH, SPN-R.7533.130.12.2013.LH, SPN-R.7533.130.25.2013.LH

Znak sprawy SPN-R.7533.130.8.2013.LH, SPN-R.7533.130.12.2013.LH, SPN-R.7533.130.25.2013.LH

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski  z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Zakrzew, obręb Zatopolice oznaczonych na mapie sytuacyjnej jako działki nr: 15/23, 15/21, 29/5, 29/7

Znak sprawy: SPN-R.7533.16.32.2014.LH

Znak sprawy SPN-R.7533.16.32.2014.LH

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia  przez Powiat Radomski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Skaryszew, obręb Maków oznaczonej na mapie nieruchomości jako działka nr 248/1

Znak sprawy: SPN.-I.441.9.17.2012.PJ

Znak sprawy SPN.-I.441.9.17.2012.PJ

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 46, o powierzchni 38,00 m2 w budynku nr 9 przy ul. Lipowej w Pruszkowie

Znak sprawy: SPN-S. 7533.75.2014.A.P-W

Znak sprawy SPN-S. 7533.75.2014.A.P-W

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym położonego w obrębie Kruszyna gmina Trojanów, oznaczonego jako działka nr 901/7 na własność Powiatu Garwolińskiego

Znak sprawy: SPN-S 7533.130-147.2015.A.P-W

Znak sprawy SPN-S 7533.130-147.2015.A.P-W

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębach: Barcząca, Chmielew, Podrudzie, Cielechowizna, Gliniak, Iłówiec, Prusy, Wólka Iłówiecka, Mikanów, Budy Barczące, Osiny, Brzóze, Żuków, Marianka gmina Mińsk Mazowiecki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 120, nr 248, 510, 335, 75, 138,139, 213, 162, 74, 103, 121, 91, 60, 227/2, 229/2, 228/2, 344, 109/2, 177, 178, 24, 29, 46/1 na własność Gminy Mińsk Mazowiecki

Znak sprawy: SPN-S 7533.244.2014.A.P-W

Znak sprawy SPN-S 7533.244.2014.A.P-W

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym położonego w obrębie Klimy gmina Olszanka, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 42/2 na własność Powiatu Łosickiego

Zamówienia

zamówienie na: Kompleksową obsługę hotelarsko-gastronomiczna szkolenia dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz podmiotów z nim współpracujących

zamówienie na Kompleksową obsługę hotelarsko-gastronomiczna szkolenia dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz podmiotów z nim współpracujących

nr sprawy WI-IV.272.1.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup sprzętu drukującego oraz skanerów na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.8.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena do 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup i dostawa nowych mebli

zamówienie na Zakup i dostawa nowych mebli

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Dostawa nowych części zamiennych, sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Dostawa nowych części zamiennych, sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BIR-I.272.9.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2015 r.

zamówienie na Kompleksowa obsługa i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz dla pracowników powiatowych urzędów pracy w 2015 r.

nr sprawy WPS-IV.272.1.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży

zamówienie na Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży

nr sprawy WBZK-V.272.1.2015

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

cena poniżej 134 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij