Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 15.00 do 17.00 w poniedziałki
wejście C, piętro I, pok. 131
tel. 22 695 72 10

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01

Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC-IV.11 z 18 listopada 2017 r. nr 18114

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC-IV.11 z 18 listopada 2017 r. nr 18114

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-IV/11" (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji WG-I.6 z 18 listopada 2017 r. nr 18038

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji WG-I.6 z 18 listopada 2017 r. nr 18038

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WG-I/6"

stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Geodezji WG-I.1 z 18 listopada 2017 r. nr 18027

stanowisko kierownik oddziału w Wydziale Geodezji WG-I.1 z 18 listopada 2017 r. nr 18027

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WG-I/1"

stanowisko: specjalista w Wydziale Geodezji WG-IV.16 z 15 listopada 2017 r. nr 17992

stanowisko specjalista w Wydziale Geodezji WG-IV.16 z 15 listopada 2017 r. nr 17992

miejsce pracy Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WG-IV/16"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej z 14 listopada 2017 r. nr 17954

stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej z 14 listopada 2017 r. nr 17954

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Obsługi Prawnej plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, p. 39 z dopiskiem „Oferta pracy BKO-III/11”

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-II.7843.13.100.2017.IM

Znak sprawy WI-II.7843.13.100.2017.IM

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Wykonanie czterech przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogi krajowej nr 79, działka nr 134 obr. 0031, jedn. ewid. 140611_5  miejscowość: Ostrówek, gm. Warka

Znak sprawy: WI-I.7843.13.101.2017.EG

Znak sprawy WI-I.7843.13.101.2017.EG

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Przebudowa drogi krajowej Nr 79 - Budowa chodnika - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego przy drodze krajowej Nr 79 od km 94+275 do km 95+010 oraz od km 98+500 do km 102+350 - ETAP II - od km 100+000 do km 102+350, jednostka ew. 143602-2 Policzna,  działka nr 448 obręb 0022...

Znak sprawy: WI-II.747.3.1.2017.JK

Znak sprawy WI-II.747.3.1.2017.JK

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego w zakresie budowy stacji gazowej „Mory” wraz z niezbędną infrastrukturą”,  w gminie Ożarów Mazowiecki,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.86.2017.MG

Znak sprawy WI-II.7843.13.86.2017.MG

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia w miejscowości Nowe Grabie w gminie Gąbin

Znak sprawy: WI-II.7843.13.74.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.74.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej na dz. nr ew. 30/9 i 31/7 z obrębu 3-13-07 w ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie”.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.99.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.99.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis „budowa wodociągu DN150 zlokalizowanego na dz. nr ew. 1 z obrębu 10515 oraz na dz. nr ew. 4 z obrębu 10223 położonych przy Al. Gen. W. Sikorskiego, Warszawa Mokotów”.

Zamówienia

zamówienie na: Świadczenie usług sprzątania dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w Zielonce oraz w delegaturach MUW w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i w Siedlcach.

zamówienie na Świadczenie usług sprzątania dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w Zielonce oraz w delegaturach MUW w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i w Siedlcach.

nr sprawy BOU-IV.272.1.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)”

zamówienie na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)”

nr sprawy BA-IV.272.32.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: zakup i dostawę dysków twardych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na zakup i dostawę dysków twardych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BA-IV.272.30.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: zakup i dostawę podzespołów służących do rozbudowy macierzy dyskowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na zakup i dostawę podzespołów służących do rozbudowy macierzy dyskowych na potrzeby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BA-IV.272.31.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: kompleksową obsługę i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na kompleksową obsługę i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BA-IV.272.29.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Obsługi Urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: świadczenie usług konserwacyjno - utrzymaniowych systemu wentylacji, klimatyzacji i klimatyzatorów wraz z usuwaniem awarii.

zamówienie na świadczenie usług konserwacyjno - utrzymaniowych systemu wentylacji, klimatyzacji i klimatyzatorów wraz z usuwaniem awarii.

nr sprawy BA-IV.272.25.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij