Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Organizacji BKO.III.5 z 21 października 2016 r. nr 4750

stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Organizacji BKO.III.5 z 21 października 2016 r. nr 4750

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BKO-III/5” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK.II.1 z 15 października 2016 r. nr 4526

stanowisko kierownik oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WBZK.II.1 z 15 października 2016 r. nr 4526

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WBZK-II/1” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: stanowisko pomocnicze w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR.1.2016 z 12 pażdziernika 2016 r.

stanowisko stanowisko pomocnicze w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych BIR.1.2016 z 12 pażdziernika 2016 r.

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BIR-1/2016”

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-III.7843.13.10.2016

Znak sprawy WI-III.7843.13.10.2016

Rodzaj Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych znak: WI-III.7843.13.10.2016.ES dzień doręczenia zgłoszenia: 20.09.2016 r. Imię i nazwisko/nazwa inwestora: PKP Intercity S.A., ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa adres projektowanego obiektu: działki ewidencyjne nr 3/36, 3/42,...

Znak sprawy: SPN-R.7533.51.5.2016.JS

Znak sprawy SPN-R.7533.51.5.2016.JS

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Zwoleński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Zwoleń, obręb Męciszów, oznaczonych na mapie do celów prawnych, jako działki: nr...

Znak sprawy: SPN-S.7533.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.2016.A.K-W

Znak sprawy SPN-S.7533.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.2016.A.K-W

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego, nieruchomości położone w m. Mińsk Mazowiecki,  obręby: Lubomin, Łukówiec, Lipiny, Topór, Porzewnica, Guzew, Choszcze, Mrozy, Mała Wieś gmina Mrozy   ...

Znak sprawy: SPN-R.7533.54,56.2016.JS

Znak sprawy SPN-R.7533.54,56.2016.JS

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości: oznaczonych w na mapie nieruchomości, jako działka nr  441/1 położonej w jednostce ewidencyjnej 142510_5...

Znak sprawy: SPN-R.7533.57.2016.JS

Znak sprawy SPN-R.7533.57.2016.JS

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczących się postępowaniach administracyjnych w sprawach stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości: oznaczonych w na mapie nieruchomości, jako działka 353/2 położonej w jednostce ewidencyjnej 142503_5 Iłża...

Znak sprawy: WI-O.7840.4.63.2016.BT

Znak sprawy WI-O.7840.4.63.2016.BT

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn w zakresie przęsła  nr 23/KA – 24/KA (w zakresie działki 107/1 obręb Kierzek, gm. Kadzidło).

Zamówienia

zamówienie na: Modernizację instalacji i wyposażenia technicznego budynku w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38

zamówienie na Modernizację instalacji i wyposażenia technicznego budynku w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38

nr sprawy BA-I.272.13.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Wymianę windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38

zamówienie na Wymianę windy osobowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego położonego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38

nr sprawy BA-I.272.12.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

zamówienie na: Ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

zamówienie na Ekshumację zwłok lub szczątków oraz wybudowanie grobów wraz z przeniesieniem lub odtworzeniem nagrobków z kwater Ł i ŁII w inne miejsce wskazane na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 (w ramach umowy ramowej WSO-III.272.1.2016)

nr sprawy WSO-III.272.7.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

zamówienie na: przebudowę budynku w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28

zamówienie na przebudowę budynku w Warszawie przy al. Jerozolimskich 28

nr sprawy BA-I.272.11.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, (pokój nr 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij