Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01

Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ważne

14 sierpnia dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej

Uprzejmie informujemy, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku: - dzień  14  sierpnia (poniedziałek) 2017 roku jest dniem wolnym od pracy, - dzień  9  ...

więcej o informacji: 14 sierpnia dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.V.13 z 18 sierpnia 2017 r. nr 14292

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.V.13 z 18 sierpnia 2017 r. nr 14292

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-V/13"

stanowisko: starszy specjalista w Biurze Kadr i Organizacji BKO-I.4.Z z 18 sierpnia 2017 r. nr 14283

stanowisko starszy specjalista w Biurze Kadr i Organizacji BKO-I.4.Z z 18 sierpnia 2017 r. nr 14283

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BKO-I/4/Z"

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-O.1.Z z 11 sierpnia 2017 r. nr 14084 (umowa na zastępstwo)

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-O.1.Z z 11 sierpnia 2017 r. nr 14084 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy SPN-O.1.Z"

stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Administracyjnym BA-V.1 z 8 sierpnia 2017 r. nr 14024

stanowisko kierownik oddziału w Biurze Administracyjnym BA-V.1 z 8 sierpnia 2017 r. nr 14024

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BA-V/1"

stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS-IV.12.Z z 10 sierpnia 2017 r. nr 14093 (umowa na zastępstwo)

stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS-IV.12.Z z 10 sierpnia 2017 r. nr 14093 (umowa na zastępstwo)

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem "Oferta pracy WPS-IV/12/Z"

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-P.7821.29.1.2017.BW

Znak sprawy WI-P.7821.29.1.2017.BW

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4110W Kopytów-Radzików na odcinku o długości 1022 m, na działkach nr ew. 13, 15, 16/1 w obrębie 0015 Kopytów, nr ew. 13/2, 15 w obrębie 0018 Łaźniew-Majątek, nr ew. 95/8, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1,...

Znak sprawy: WI-II.7843.13.67.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.67.2017

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Towarowej, Siennej- projekt zamienny do proj. nr uzg. MPWiK 189/w/13 – dz. nr 15 z obrębu 6-04-09.

Znak sprawy: WI-II.7843.13.56.2017.

Znak sprawy WI-II.7843.13.56.2017.

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci wodoci ą gowej DN-100 w ul. Arkuszowej, dz. ew. 127/1 z obr. 7-12-08 oraz dz. ew. 1 z obr. 7-12-10 w Warszawie Dz. Bielany

Znak sprawy: WI-II.7843.13.55.2017

Znak sprawy WI-II.7843.13.55.2017

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej Æ 315mm o dł. L=4,50 m w ul. Arkuszowej, dz. ew. 1 z obr. 7-12-10 w Warszawie Dz. Bielany

Znak sprawy: WI-III.7840.7.76.2016.EA

Znak sprawy WI-III.7840.7.76.2016.EA

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 3 (E20) od km 60,440 do km 63,542”, w ramach Projektu POIiŚ 7.1-8: "Modernizacja linii 420 odcinek Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, na odcinku Sochaczew - Swarzędz - Prace Przygotowawcze".

Znak sprawy: SPN-S.7533.336.2017.E.R

Znak sprawy SPN-S.7533.336.2017.E.R

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis   Obwieszczenie  o  postępowaniu prowadzonym w sprawie stwierdzenia nabycia gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Powiatu Mińskiego.

Zamówienia

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacją położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2”

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacją położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2”

nr sprawy BA-V.272.15.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Zakup urządzeń sieciowych w celu poprawienia bezpieczeństwa sieci informatycznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup urządzeń sieciowych w celu poprawienia bezpieczeństwa sieci informatycznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BA-V.272.14.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacją położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2”

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku magazynowego z termomodernizacją położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2”

nr sprawy BA-V.272.12.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Kompleksową obsługę i przeprowadzenie szkoleń w 2017 r. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego oraz dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

zamówienie na Kompleksową obsługę i przeprowadzenie szkoleń w 2017 r. dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego oraz dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

nr sprawy BA-V.272.10.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

zamówienie na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

nr sprawy BA-V.272.11.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

zamówienie na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku w Warszawie przy Al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta zwanej POK”

zamówienie na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku w Warszawie przy Al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta zwanej POK”

nr sprawy BA-V.272.9.2017

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 52

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij