Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: specjalista SPN-C.6-Z z 25 czerwca 2016 r. nr 888

stanowisko specjalista SPN-C.6-Z z 25 czerwca 2016 r. nr 888

miejsce pracy Ciechanów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy SPN-C/6-Z”

stanowisko: starszy inspektor LEX-O.3 z 24 czerwca 2016 r. nr 389

stanowisko starszy inspektor LEX-O.3 z 24 czerwca 2016 r. nr 389

miejsce pracy Ostrołęka

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy LEX-O/3”

stanowisko: inspektor wojewódzki WK-III.4.Z z 24 czerwca 2016 r. nr 829

stanowisko inspektor wojewódzki WK-III.4.Z z 24 czerwca 2016 r. nr 829

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem: oferta pracy WK-III.4.Z

stanowisko: inspektor w Wydziale Finansów FIN.I.9 z 15 czerwca 2016 r. nr 568

stanowisko inspektor w Wydziale Finansów FIN.I.9 z 15 czerwca 2016 r. nr 568

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy FIN-I/9” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.VII.7 z 18 czerwca 2016 r. nr 712

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.VII.7 z 18 czerwca 2016 r. nr 712

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-VII/7” (decyduje data wpływu do urzędu)

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.V.9 z 18 czerwca 2016 r. nr 713

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Spraw Cudzoziemców WSC.V.9 z 18 czerwca 2016 r. nr 713

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WSC-V/9” (decyduje data wpływu do urzędu)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: WI-II.7820.2.5.2016.AS

Znak sprawy WI-II.7820.2.5.2016.AS

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie skrzyżowania ul. Królewskiej z ul.Okrężną i ul. Cegielnianą

Znak sprawy: SPN-I.7533.62.2016.MS

Znak sprawy SPN-I.7533.62.2016.MS

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji  nr 2381/2016 z 09.06.2016r., dotyczącej gruntu położonego  w Warszawie, Dzielnica Bemowo, dz. ew. 20 z obrębu 6-12-10, zajętego pod część ul. Drzeworytników

Znak sprawy: SPN-R.7533.6.50.2015.DK

Znak sprawy SPN-R.7533.6.50.2015.DK

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Pionki, obręb Pionki, oznaczonych jako działki nr  637/3, 637/9

Znak sprawy: WI-R.7843.13.4.2016.AW

Znak sprawy WI-R.7843.13.4.2016.AW

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa wodociągu w ciągu drogi krajowej nr 7 - ul. Kielecka w ramach uzbrojenia terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia w rejonie ulicy Wośnickiej w Radomiu. Działki inwestycyjne ul. Wośnicka dz. nr 275/24 ark. 74 obręb 0070 Wośniki, ul. Kielecka dz. nr 17/7 ark. 54 obręb 0070 Wośniki, dz...

Znak sprawy: SPN-R.7570.10.649,661,667,669.2014.EP

Znak sprawy SPN-R.7570.10.649,661,667,669.2014.EP

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Solec nad Wisłą,obręb Kolonia Nadwiślańska, przejęte na własność Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205/R/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. znak...

Znak sprawy: WI-II.7840.5.1.2016.AS

Znak sprawy WI-II.7840.5.1.2016.AS

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo - BS Plebanka. II etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj.mazowieckie woj.mazowieckie, pow.legionowski, gm.Nieporęt. Odcinek od km 90+214,50 do km 91 + 289,60 oraz od km...

Zamówienia

zamówienie na: Usługę montażu sprzętu łączności radiowej niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

zamówienie na Usługę montażu sprzętu łączności radiowej niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

nr sprawy WBZK-II.271.14.2016

zamawiający Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok.542

zamówienie na: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

zamówienie na Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

nr sprawy BA-I.272.5.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w pokoju 52

zamówienie na: Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego zespołami ratownictwa medycznego obiektów wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie 8-9 lipca 2016 roku

zamówienie na Świadczenie usług zabezpieczenia medycznego zespołami ratownictwa medycznego obiektów wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie 8-9 lipca 2016 roku

nr sprawy WBZK-II.271.12.2016

zamawiający Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok.542

zamówienie na: dostawę sprzętu do wykrywania skażeń promieniotwórczych niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

zamówienie na dostawę sprzętu do wykrywania skażeń promieniotwórczych niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r.

nr sprawy WBZK-II.271.11.2016

zamawiający Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok.542

zamówienie na: świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

zamówienie na świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

nr sprawy BKO-V.272.2.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

zamówienie na: dostawę sprzętu komputerowego i drukarek niezbędnych do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r

zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i drukarek niezbędnych do prawidłowej realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r

nr sprawy WBZK-II.271.9.2016

zamawiający Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Inne

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok.542

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij