Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka


info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kierownictwo

 na zdjęciu wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera

Sekretariat
wejście C, piętro I, pokój 134
tel. 22 695 65 88
faks 22 695 65 89
wojewoda@mazowieckie.pl


Przyjmowanie interesantów
od 16.00 do 18.00 w poniedziałki
wejście C, piętro II, pok. 238
tel. 22 695 62 99

Delegatury

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 671 93 00, faks 23 671 93 03
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 760 24 95, faks  29 760 30 42
Płock 
ul. 3-go Maja 16, 09-402 Płock
tel. 24 235 11 00, faks 24 235 11 01
Radom 
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom
tel. 48 362 08 70, faks 48 362 85 68
Siedlce
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
tel. 25 644 32 84, faks 25 644 82 34

Godziny pracy

Płatności

Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35

 Płatności za mandaty nałożone do 31 grudnia 2015 r. mogą zostać uiszczone poprzez przelew lub przekaz pocztowy

  • na numer konta bankowego:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

  • na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


W tytule przelewu należy wskazać:

  • serię i nr mandatu
  • imię, nazwisko ukaranego
  • adres ukaranego zgodny z podanym na odcinku mandatowym

Przydatne kontakty

Telefon Alarmowy 987 - czynny całą dobę
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 22 595 13 00,  22 695 61 68, 22 695 61 69
faks 22 595 13 50, 22 695 63 53, pok. 29
e-mail kryzys@mazowieckie.pl

Sprawy w zakresie ekshumacji i przeniesienia zwłok osób pochowanych w grobach położonych w kwaterze "Ł" i "Ł2"na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 22 695 73 17

Infolinia o usługach administracji:

telefon: 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
telefon: 222 500 115 - numer centralny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ważne

27 maja dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej

Uprzejmie informujemy, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 roku: - dzień 27 maja (piątek) 2016 roku jest dniem wolnym od pracy, - dzień 4 czerwca (sobota) 2016 roku jest dniem pracy.

więcej o informacji: 27 maja dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej

Ogłoszenia

Dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o ekshumację i przeniesienie zwłok 339 osób pochowanych w 194 grobach położonych w kwaterze „Ł” i ‘Ł2” na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45.

Podstawę prawną wniosków stanowi art. 15a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i...

Praca

stanowisko: informatyk wojewódzki w Biurze Kadr i Organizacji BKO-II.3.Z z 26 maja 2016 r. nr 181401

stanowisko informatyk wojewódzki w Biurze Kadr i Organizacji BKO-II.3.Z z 26 maja 2016 r. nr 181401

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BKO-II/3/Z” (decyduje data wpływu do MUW)

stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji WG-III.11 z 25 maja 2016 r. nr 181349

stanowisko starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Geodezji WG-III.11 z 25 maja 2016 r. nr 181349

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WG-III/11”

stanowisko: radca prawny w Wydziale Prawnym LEX.I.4 z 26 maja 2016 r. nr 181390

stanowisko radca prawny w Wydziale Prawnym LEX.I.4 z 26 maja 2016 r. nr 181390

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy LEX-I.4

stanowisko: starszy inspektor w Biurze Wojewody BW-II.13 z 25 maja 2016 r. nr 181352

stanowisko starszy inspektor w Biurze Wojewody BW-II.13 z 25 maja 2016 r. nr 181352

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy BW-II/13”

stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Prawnym LEX-I.11 z 24 maja 2016 r. nr 181293

stanowisko starszy inspektor w Wydziale Prawnym LEX-I.11 z 24 maja 2016 r. nr 181293

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy LEX-I/11

stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zdrowia WZ-IV.7.Z z 21 maja 2016 r. nr 181250

stanowisko starszy specjalista w Wydziale Zdrowia WZ-IV.7.Z z 21 maja 2016 r. nr 181250

miejsce pracy Warszawa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39 pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy WZ-IV/7/Z (decyduje data wpływu do MUW)

Praktyki, staże, wolontariat

Praktyki studenckie w MUW

Uprzejmie informujemy, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat. 1. Staże – realizowane we współpracy z urzędami pracy na podstawie podpisanych umów. Mogą z nich skorzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub...

Obwieszczenia

Znak sprawy: SPN-S.7533.227,228,229,230,231.2015.A.K-W

Znak sprawy SPN-S.7533.227,228,229,230,231.2015.A.K-W

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przejścia gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym na własność Gminy Sulejówek, nieruchomości położonej w Sulejówku:

Znak sprawy: SPN-III.7533.17338.2008.WP, SPN-III. 7533.17337.2008.WP..

Znak sprawy SPN-III.7533.17338.2008.WP, SPN-III. 7533.17337.2008.WP..

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Białołęka z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r., prawa własności gruntu - Warszawa, Dzielnica Białołęka

Znak sprawy: SPN-III.7533.284.2011.WP

Znak sprawy SPN-III.7533.284.2011.WP

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Warszawa - Wawer z mocy prawa z dniem 01.01.1999 r. prawa własności gruntu położonego w m.st. Warszawa, Dzielnica Wawer, oznaczonego, jako działka ewidencyjna nr 51/9 o powierzchni 0,0195 ha z obrębu 3-12-22, zajętego pod...

Znak sprawy: SPN-III.7533.17350.2008.WP, SPN-III.7533.17560.2008.WP..

Znak sprawy SPN-III.7533.17350.2008.WP, SPN-III.7533.17560.2008.WP..

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy stał się z dniem 01.01.1999r. własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Warszawa - Białołęka)

Znak sprawy: SPN-III.7533.487.2011.WP, SPN-III.7533.06142.2006.WP

Znak sprawy SPN-III.7533.487.2011.WP, SPN-III.7533.06142.2006.WP

Rodzaj Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Warszawa - Wawer)

Znak sprawy: SPN-II.7533.67.2016.MS

Znak sprawy SPN-II.7533.67.2016.MS

Rodzaj Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie o wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji  nr 2199/2016 z 25.05.2016r., dotyczącej gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, dz. ew. 16/1 z obrębu 6-13-02, zajętego pod część ul. Szeligowskiej

Zamówienia

zamówienie na: Zakup oraz dostawę specjalistycznego pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin

zamówienie na Zakup oraz dostawę specjalistycznego pojazdu pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin

nr sprawy WI-IV.272.1.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Administracyjne, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

zamówienie na: Zakup oraz dostawę specjalistycznego robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin

zamówienie na Zakup oraz dostawę specjalistycznego robota pirotechnicznego wraz z wyposażeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin

nr sprawy WI-IV.272.2.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w pokoju nr 52

zamówienie na: Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

zamówienie na Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5

nr sprawy BA-I.272.3.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w pokoju 52 ( Biuro Budżetowo - Księgowe)

zamówienie na: Przebudowę budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap III)

zamówienie na Przebudowę budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (etap III)

nr sprawy BA-I.272.2.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w pokoju 52 ( Biuro Budżetowo - Księgowe)

zamówienie na: Zakup kart umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

zamówienie na Zakup kart umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

nr sprawy BKO-III.272.1.2016

zamawiający Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Biuro Budżetowo - Księgowe, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (pokój 52)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij