Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział obsługi prawnej i koordynacji

Oddział obsługi prawnej i koordynacji

Zakres działania:

a) wydawanie opinii prawnych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania prawne,

b) udzielanie wsparcia wydziałom Urzędu w zakresie wskazanym przez Wojewodę, Wicewojewodów oraz Dyrektora Generalnego, 

c) zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody przed sądami, w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi, a w szczególności: 
- sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi przed I i II instancją, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków,
- opinii prawnych w zakresie prowadzonych spraw, 
- podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, 
- sporządzanie środków odwoławczych, w tym apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

d) współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych, w tym przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, oraz obsługa korespondencji wpływającej do Urzędu, jeśli z jej treści wynika, że w przypadku wystąpienia na drogę sądową zachodzi właściwość Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia tej sprawy, 

e) opiniowanie pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów aktów prawnych:

- zarządzeń i rozporządzeń Wojewody,
- obwieszczeń Wojewody,
- porozumień zawieranych przez Wojewodę, 
- zarządzeń Dyrektora Generalnego,
- regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich,

f) przygotowywanie dokumentów wymaganych do rejestracji związków komunalnych gmin oraz powiatów i przekazywanie tych dokumentów organowi rejestrowemu, 

g) prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ustanawianiem zarządów komisarycznych i osób pełniących funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

h) koordynacja procesu opiniowania projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Tag

Powiadom znajomego