Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydział Prawny

Dyrektor
Katarzyna Gontarz
Zastępca Dyrektora
Monika Chojnacka
Sekretariat
 
tel. 22 695 60 70
 fax. 22 695 60 71
       
wp@mazowieckie.pl
wejście B, II piętro, pokój 253

Godziny pracy
od 8:00 do16:00

 
 
W skład Wydziału Prawnego wchodzą następujące oddziały:

 • Oddział Nadzoru Prawnego nad Organami Samorządów,
 • Oddział Legislacji i Koordynacji,
 • Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych,
 • Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego,
 • Stanowiska pracy w delegaturach.


Do zakresu działania Wydziału Prawnego należy, w szczególności: 

 • opiniowanie aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów Izby Rolniczej, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym: 
  - przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa, 
  - przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego,
  - przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody, 
  - przygotowywanie analiz, okresowych ocen i informacji o wykonywaniu nadzoru prawnego oraz sprawozdań z wykonywania funkcji nadzorczych Wojewody, 
  - prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącymi tworzenia związków komunalnych gmin lub powiatów, 
  - zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi, 
  - rozpatrywanie skarg i sygnałów w sprawie z zakresu nadzoru prawnego, 
  - przekazywanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach przystąpienia do międzynarodowych społeczności lokalnych, 
  - realizacja zadań związanych z wykonaniem ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, w zakresie nazewnictwa
 • wydawanie opinii prawnych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania prawne,
 • udzielanie wsparcia wydziałom Urzędu w zakresie wskazanym przez Wojewodę, Wicewojewodów oraz Dyrektora Generalnego,
 • zastępstwo procesowego w imieniu Wojewody przed sądami, w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów aktów prawnych:
  - zarządzeń i rozporządzeń Wojewody,
  - obwieszczeń Wojewody,
  - porozumień zawieranych przez Wojewodę, 
  - zarządzeń Dyrektora Generalnego,
  - regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich

Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Tag

Powiadom znajomego