Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydział Rozwoju Regionalnego (WRR) - dawniej Biuro Rozwoju i Inwestycji (BRI)

Dyrektor
Katarzyna Harmata
 

Sekretariat
 tel. 22 695 60 82
fax 22 695 65 25
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
wejście F (al. Solidarności), piętro II, pokój 638

Godziny pracy:
od 8:00 do 16:00


 
W skład Wydziału Rozwoju Regionalnego (dawniej Biuro Rozwoju i Inwestycji) wchodzą następujące oddziały:

 • Oddział Projektów i Kontroli;
 • Oddział Programów i Funduszy.

 
Do zakresu działania Wydziału Rozwoju Regionalnego (dawniej Biuro Rozwoju i Inwestycji) należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa, których uruchomienie nie wynika z ustanowienia programów resortowych lub rządowych;
 • realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie zlecania realizacji zadania publicznego podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego;
 • realizacja zadań kontrolnych Wojewody na podstawie porozumienia z dnia 11 września 2017 r. z Ministrem Rozwoju i Finansów w przedmiocie zadań z zakresu desygnacji;
 • wsparcie w realizacji spraw związanych z projektami dofinasowanymi ze środków zewnętrznych a także wspieranie zespołów projektowych lub komórek realizujących projekty w zakresie określonym odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, 655,1561,1768 i 1846);
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;
 • realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań przyjętych do realizacji w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej;
 • realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na dofinansowanie zadań na podstawie programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, a także realizacja zadań związanych z wcześniejszymi edycjami resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+;
 • udzielanie stosownych wyjaśnień i informacji, znajdujących się w dyspozycji wydziału, Wydziałowi Polityki Społecznej w celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 21, realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 


 Informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - kontakt: iod@mazowieckie.pl lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
 • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 
[Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)]

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego