Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniajacych całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Polityka społeczna

Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Społecznej

Treść

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Aleje Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa

Tel. 22 695 71 00

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WPS/03

Nr wersji: 3

Data wydania:

09 stycznia 2015 r.

SPRAWA: 

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub w ramach działalności statutowej. 

PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1508, z późn. zm.) – art. 67 ust. 2
 2. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania  i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739)
 3. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 740)
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Punkt przyjmowania korespondencji

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście „B”, pokój 39

tel. 22 695 61 59

godziny i dni urzędowania: pn.-. 8:00-16:00


2. Wydział Polityki Społecznej

00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28, pokój 401

 tel. 22 695 71 41

godziny i dni urzędowania: pn.-. 8:00-16:00      

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o zezwolenie
 2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom
 3. zaświadczenie z właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.)
 4. koncepcja prowadzenia placówki
 5. informacja o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zaświadczenia ważne 3 miesiące od daty wystawienia)
 6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia placówki

Ważne: Dokumenty wymienione w pkt. 2, 3 dołączone do wniosku powinny być  w oryginale i w kopii, która jest potwierdzana za zgodność z oryginałem w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przy Alejach Jerozolimskich 28 w Warszawie, przez pracownika przyjmującego dokumentację.  
Ponadto do dokumentów należy dołączyć, w przypadku, gdy pomieszczenia placówki usytuowane są na piętrze budynku - decyzję wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego zezwalającą na eksploatację windy oraz w zależności od przyjętej formy żywienia decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia placówki jako zakładu żywienia.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów dokonuje się oględzin obiektu, decyzję wydaje się w terminie 14 dni od zakończenia oględzin obiektu. W przypadku niedołączenia do wniosku wszystkich dokumentów wojewoda wzywa podmiot występujący o zezwolenie do przedstawienia tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając, że ich niedołączenie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej

Wydział Polityki Społecznej

 00-024 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28

tel.22 695 71 41

e-mail: mswitka@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – pn-pt 8:00-16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na adres Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Standardy usług socjalno – bytowych świadczonych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku określone są w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.).
 2. Po wydaniu zezwolenia na prowadzenie placówki wojewoda wpisuje placówkę do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie działalności gospodarczej.

Rejestr dostępny jest na stronie www.mazowieckie.pl/Polityka Społeczna/ Rejestry i wykazy/Rejestry/Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie działalności gospodarczej.

ZAŁĄCZNIKI/FORMULARZE/WNIOSKI DO POBRANIA:
 1. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739).
 2. Wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 740).
 4. Wzór wniosku o zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 5. Klauzula informacyjna.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij