Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Organizacyjno-Administracyjny

Wersja strony w formacie XML

Zadania Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego 

1. Do zakresu działania Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego należy realizacja zadań określonych w § 24 ust. 2:

1) pkt 3 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez przygotowywanie analiz, sprawozdań oraz opracowywanie danych statystycznych  wynikających z obowiązku sprawozdawczego oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych;

2) pkt 5 regulaminu organizacyjnego, w szczególności przez realizowanie procedur związanych z nadawaniem uprawnień do dostępu i do obsługi właściwych rejestrów, ewidencji i wykazów w sprawach cudzoziemców oraz innych państwowych systemów i baz danych, w tym zapewnienie informacji i działania systemów informatycznych SI Pobyt2, aplikacji ZC.

2. Oddział Organizacyjno-Administracyjny realizuje ponadto następujące zadania:

1) przygotowanie, koordynowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków europejskich w zakresie zadań realizowanych przez wydział;

2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem planów finansowych do projektu budżetu państwa, sprawozdawczością finansową oraz dofinansowaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej;

3) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie zadań realizowanych przez wydział;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

5) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz koordynowanie zadań w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze zadań realizowanych przez wydział;

6) koordynowanie zadań związanych z wykonaniem planu działania wydziału, w tym realizacja celów kontroli zarządczej przez identyfikację i analizę ryzyka;

7) opracowywanie procedur, zarządzeń, regulaminów w zakresie zadań wydziału;

8) prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową na rzecz pracowników wydziału;

9) koordynowanie spraw kadrowych wydziału, dyscypliny pracy oraz realizacja zadań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w szczególności:

a) przygotowywanie naborów, praktyk i staży,

b) sporządzanie zakresów obowiązków, opisów stanowisk i ich aktualizacja
w uzgodnieniu z pozostałymi oddziałami,

c) bieżąca analiza stanu zatrudnienia wydziału we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej w Urzędzie;

10) prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną we współpracy
z Rzecznikiem Prasowym Wojewody oraz informacją dla klienta w wydziale, przez:

a) redagowanie, monitorowanie i aktualizowanie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych miejsc przeznaczonych do publikowania informacji,

b) inicjowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w celu rozszerzenia i optymalizacji kanałów informacyjnych;

11) opracowywanie i zlecanie tłumaczeń tekstów informacyjnych i dokumentów urzędowych niezbędnych do pracy wydziału;

12) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzią na skargi, wnioski i petycje, w tym wpływające do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Wojewodę w związku z działalnością wydziału;

13) koordynowanie spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;

14) opracowywanie planu oraz sprawozdawczości kwartalnej i rocznej w zakresie kontroli prowadzonych przez wydział;

15) zapewnienie obsługi sekretariatu;

16) nadzór nad składnikami majątku wydziału;

17) koordynowanie spraw związanych z administrowaniem budynkiem stanowiącym siedzibę wydziału oraz realizacją inwestycji i remontów we współpracy z Biurem Obsługi Urzędu w Urzędzie.

3. W strukturze Oddziału funkcjonuje samodzielne stanowisko radcy wojewody, którego zadania zostały uregulowane w zakresie czynności pracownika.

Tag

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane