Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej

Zadania oddziału:

1. Kontrola wewnętrzna, w tym organizowania i prowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, w tym opracowywania i przedkładania Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych.

2. Kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.

3. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych.

4. Kontrola zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej, ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

5. Kontrola dostosowania dworców do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, wynikająca z art. 47f  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193 i 1195).

6. Współpraca z organami kontroli i inspekcji zewnętrznych oraz monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie.

7. Planowanie, analiza i sprawozdawczość oraz koordynacja działalności kontrolnej w Urzędzie, w szczególności przez:

- przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli dla pracowników wydziału 
oraz prowadzenie ich rejestru,

- sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

- monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział,

- przygotowywanie analiz wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez Urząd.

8. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu działania wydziału oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.

9. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.

10. Nadzór nad udostępnianiem informacji oraz bieżącą aktualizacją informacji z zakresu właściwości wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

11. Obsługa sekretariatu wydziału.

12. Opracowywanie oraz analiza propozycji zmian do  regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz statutu Urzędu.

13. Współpraca z właściwymi komórkami Urzędu w zakresie szkoleń, dyscypliny pracy, praktyk zawodowych studentów i stażystów, naboru kandydatów do pracy w wydziale, służby przygotowawczej w służbie cywilnej.

Tag

Powiadom znajomego