Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

oddział organizacji

Zadania oddziału organizacji:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i nowelizacją Statutu Urzędu i regulaminu organizacyjnego;

2) opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich;

 

3) opiniowanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego;

4) przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych i upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu;

5) prowadzenie rejestrów:
a) upoważnień udzielanych przez Wojewodę,
b) pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę,
c) upoważnień udzielanych przez Wojewodę do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
d) pełnomocników ustanawianych przez Wojewodę, 
e) upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Generalnego,
f)  zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
g)  zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;

6) koordynowanie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie oraz prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej, w szczególności przez:
     a) koordynację realizacji zadań w Urzędzie związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
     b) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej pozostającej w posiadaniu biura, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych, na zasadach i trybie określonym w odrębnych przepisach;

7) koordynowanie spraw związanych z udzieleniem odpowiedzi na wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w Urzędzie oraz prowadzenie rejestru wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;

8) koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie;

9) koordynacja spraw związanych z redagowaniem strony intranetowej Urzędu;

10) redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;

11) obsługa komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji lub mobbingowi w Urzędzie;

12) realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą, w tym z ustalaniem planu działalności Urzędu i analizą ryzyka;

13) obsługa administracyjna Państwowej Straży Łowieckiej;

14) opracowywanie regulaminu pracy;

15) koordynowanie zawierania umów w imieniu Urzędu, które dotyczą wykupu usługi transportowej dla pracowników z ulgą;

16) koordynowanie w Urzędzie terminowości sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego;

17) prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 

oddział organizacji zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajduje się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".

Tag

Powiadom znajomego