Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział Orzecznictwa WG-III

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zadania Oddziału:
Do zakresu działania Oddziału Orzecznictwa należy w szczególności:

1) realizacja zadań MWINGIK dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych, oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych, (z zastrzeżeniem zastępstwa procesowego w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami, w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi), dotyczących, w szczególności:
a) ewidencji gruntów i budynków,
b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
d) nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielania informacji o sposobie użytkowania lokali,
e) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,
g) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

2) realizacja zadań Wojewody dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych, oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych, (z zastrzeżeniem zastępstwa procesowego w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami, w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi), dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

3) koordynacja działań związanych z zapewnieniem jednolitości wydawanych przez MWINGiK rozstrzygnięć, w szczególności:
a) prowadzenie w postaci papierowej lub elektronicznej rejestru decyzji i postanowień, aktualizowanego na bieżąco,
b) aktualizacja elektronicznego zestawienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odwołań do II instancji,
c) monitorowaniu rozstrzygnięć, zapadłych w sprawach wydziału oraz śledzenie aktualnej linii orzeczniczej,
d) udostępnianie orzeczeń dotyczących rozstrzygnięć MWINGiK, Wojewody lub innych organów zgodnie z realizowanymi zadaniami pracownikom wydziału,
e) prowadzenie bazy orzeczeń mogących stanowić podstawę do przyszłego rozstrzygania,
f) inicjowanie cyklicznych spotkań pracowników wydziału w celu bieżącej wymiany informacji o kierunkach rozstrzygnięć;

4) prowadzeniem spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:
a) tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,
b) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
c) ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,
d) ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

5) przygotowywaniem projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Zamknij