Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Sebastian Bała
tel. 22 695 79 21
faks 22 695 79 31
adres plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
III piętro, pokój 314
e-mail sbala@mazowieckie.pl

Przyjmowanie obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK 

poniedziałek od 9:00 do 17:00

Zadania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;

2) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2052) w zakresie:
a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami dotyczącymi geodezji i kartografii,
b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

3) realizacja kontroli działalności:
a) administracji geodezyjnej i kartograficznej,
b) przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne,
c) państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej wykonujących prace geodezyjne lub kartograficzne;

4) kierowanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

5) wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

6) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych, oraz prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 8, dotyczących w szczególności:
a) ewidencji gruntów i budynków,
b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,
d) nałożenia obowiązku: opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej oraz udzielania informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali,
e) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,
g) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
h) przywrócenie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów lub terminu na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych; 

7) opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

8) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

9) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;

10) współdziałanie z geodetą województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

11) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;

12) wnioskowanie do Wojewody o powołanie lub odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

13) wnioskowanie do Wojewody o powołanie członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej;

14) kierowanie zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia w zakresie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych, przekazywania wyników prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii bez wymaganych uprawnień.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego