Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddzial do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Stanowiska ds. kontroli jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej
22 695 71 32

22 695 71 45

22 695 71 76

22 695 71 44

22 695 71 94

22 695 71 46

22 695 71 43

22 695 71 95

Stanowiska pracy w Delegaturze w Ostrołęce:

29 746 62 19

29 746 62 29

Stanowiska pracy w Delegaturze w Siedlcach:

25 644 71 75

25 632 80 80

Stanowiska pracy w Delegaturze w Radomiu:

48 362 09 04

48 362 04 13

Stanowiska pracy w Delegaturze w Ciechanowie:

23 671 93 32

23 671 93 27

 

Stanowisko ds. integracji cudzoziemców i koordynacji przeciwdziałania handlowi ludźmi

48 362 04 62


Do zakresu działania Oddziału do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej należy:

1) kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) kontrola zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;

3) zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, w szczególności przez:

a) współpracę z samorządem gminnym, powiatowym i województwa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

b) monitorowanie sposobu organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, w tym realizacji adopcji w województwie przez marszałka województwa,

c) udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz prowadzenie instruktażu dla kadry realizującej te zadania;

4) gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu działania oddziału
i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny;

5) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym współdziałanie z ministrem właściwym do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny przy opracowaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności programu „Dobry Start” oraz programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;

6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej;

7) prowadzenie rejestru:

a) placówek opiekuńczo-wychowawczych,

b) regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

c) wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

d) wolnych miejsc w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

e) zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;

8) realizacja spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu prowadzenia bez zezwolenia:

a) placówki wsparcia dziennego,

b) placówki opiekuńczo-wychowawczej,

c) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

d) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub ośrodka adopcyjnego;

9) prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe oraz monitorowanie wydatków na zadania z zakresu rodziny i polityki społecznej, finansowane z budżetu państwa, w szczególności przez opiniowanie merytoryczne wniosków samorządu o finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców, przebywających na terenie województwa oraz kosztów transportu i pobytu w pieczy zastępczej małoletnich umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego;

10) koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w szczególności przez zatwierdzanie indywidualnych programów integracyjnych, ich kontrolę, a także współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej;

11) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi, w tym prowadzenie spraw Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Tag

Powiadom znajomego