Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej WPS-I

Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

22 695 71 23, pokój nr 209


Stanowisko ds. nadzoru realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa

23  671 93 47 , stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie


Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z nadzorem i kontrolą zadań z zakresu pomocy społecznej

22 695 71 18, pokój nr 212

22 695 71 27, pokój nr 212

22 695 71 52, pokój nr 212

22 695 71 16, pokój nr 216

24 235 11 56, stanowisko pracy w Delegaturze w Płocku

48 362 03 53, stanowisko pracy w Delegaturze Radom


Realizacja programu wieloletniego "Posiłek w szkole i domu"

22 695 71 23, pokój nr 209

48 362 06 01, stanowisko pracy w Delegaturze Radom


Realizacja Programu SENIOR+

22 695 71 99, pokój nr 211

22 695 71 90, pokój nr 211


Realizacja Programu OPIEKA  75+

25 632 20 84, stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach

22 695 71 07, pokój nr 210


 Środowiskowe domy pomocy samopomocy

22 695 71 24, pokój nr 216

22 695 71 21, pokój nr 210

22 695 71 82, pokój nr 210

24 235 11 58, stanowisko pracy w Delegaturze w Płocku


Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

22 695 71 18, pokój nr 212

25 644 71 75, stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach


Nadzór nad realizacją pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęskowym

22 695 71 27, pokój nr 212

22 695 71 52, pokój nr 212


Sprawozdawczość, administracja CAS

22 695 71 21, pokój nr 210


Nadzór nad zapewnieniem osobom bezdomnym właściwego wsparcia w noclegowaniach, schroniskach i ogrzewalniach oraz prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa i rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia

29 746 62 28, stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce

29 746 62 21, stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce

 
 
 
Zadania Oddziału:
 
1) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, w szczególności nad:
a) jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
b) jakością usług, dla których zostały określone standardy, 
c) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z wymaganymi kwalifikacyjnymi; 
2) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej,
w szczególności z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3) nadzór i kontrola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej,
w szczególności z zakresu pomocy społecznej; 
4) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych,
w szczególności z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
5) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej, w szczególności przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego; 
6) dokonywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej; 
7) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 
a) opracowywanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących to zadanie, 
b) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
c) monitorowanie i koordynowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, 
d) nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy
i województwa, 
e) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów
z organami administracji rządowej i samorządowej; 
8) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 
9) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych; 
10) nadzór nad zapewnieniem osobom bezdomnym właściwego wsparcia w noclegowniach, schroniskach i ogrzewalniach; 
11) prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Tag

Powiadom znajomego