Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie


pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa


tel. 22 695 69 95
faks 22 695 66 87
ESP /t6j4ljd68r/skrytka

 Pod tym numerem nie jest udzielana informacja  
z zakresu kompetencji Wydziału Spraw Cudzoziemców
i Wydziału Rynku Pracy

info@mazowieckie.pl


NIP 525-100-88-75
REGON 013272620

Godziny urzędowania:
od 8:00 do 16:00
od poniedziałku do piątku

Oddział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zadania Oddziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych;
 2. nadzór nad prawidłowym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przekazywaniem informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz JAZ;
 3. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym:
  a) dokumentacji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
  b) planu ochrony informacji niejawnych,
  c) w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie realizacji procedur zawartych w powyższym planie,
  d) dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 4. opracowywanie i aktualizowanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o ich odbyciu;
 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 6. realizację zadań administratora i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do funkcjonujących systemów do przetwarzania informacji niejawnych;
 7. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których znajdują się Bezpieczne Stanowiska Komputerowe;
 8. sporządzanie oraz nadzór nad przestrzeganiem zapisów procedury wydawania upoważnień osobom dopuszczonym do obsługi Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego i urządzeń wchodzących w jego skład oraz nadzór nad przetwarzaniem dokumentów na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym;
 9. prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu, w których przetwarzane są informacje niejawne lub dane osobowe;
 10. okresowa kontrola zgodności funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu, w których przetwarzane są informacje ustawowo chronione, z przyjętymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa;
 11. opracowywanie wymaganej przepisami o ochronie informacji niejawnych dokumentacji dotyczącej systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym szacowanie i zarządzanie ryzykiem;
 12. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 13. przeprowadzanie, co najmniej raz na 3 lata, okresowej kontroli ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie;
 14. wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 15. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających wobec pracowników Urzędu i pracowników JAZ oraz przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;
 16. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 17. współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego oraz przekazywania i wymiany danych do prowadzonych baz danych i ewidencji;
 18. realizowanie procedur związanych z nadawaniem i usuwaniem uprawnień pracowników do Systemu Rejestrów Państwowych (rejestr PESEL i Rejestr Stanu Cywilnego);
 19. przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i analiza dokumentacji oświadczeń o stanie majątkowym składanych Wojewodzie i Dyrektorowi Generalnemu przez zobowiązane osoby pełniące funkcje publiczne;
 20. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji oświadczeń o stanie majątkowym oraz monitorowanie składania oświadczeń o stanie majątkowym i zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia 
  o stanie majątkowym Wojewodzie lub Dyrektorowi Generalnemu;
 21. przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji oświadczeń o stanie majątkowym składanych Wojewodzie przez zobowiązanych przedstawicieli administracji samorządowej;
 22. dokonywanie analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym, w tym opracowywanie wniosków do Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 23. przygotowywanie i przesyłanie kopii oświadczeń o stanie majątkowym do urzędów skarbowych i do jednostek samorządu terytorialnego w celu ich ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej;
 24. udostępnianie oświadczeń o stanie majątkowym oraz ich analiz uprawnionym organom oraz instytucjom;
 25. przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych oraz ich przekazywanie do Instytutu Pamięci Narodowej - Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 26. monitorowanie zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do Instytutu Pamięci Narodowej - Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 27. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji osób, które złożyły oświadczenie lustracyjne;
 28. koordynacja spraw związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania biura oraz sporządzaniem analiz i sprawozdań;
 29. koordynacja współpracy biura w ramach prowadzonych przez Urząd programów i projektów;
 30. prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i petycji związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;
 31. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w Urzędzie w zakresie spraw kadrowych, socjalnych, dyscypliny pracy i szkoleń pracowników biura;
 32. zapewnienie obsługi sekretariatu oraz prawidłowego obiegu dokumentacji w biurze;
 33. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie w KMN oraz wysyłanie informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”;
 34. prowadzenie obowiązujących dzienników ewidencji dokumentów niejawnych w KMN o klauzuli „Zastrzeżone”;
 35. udostępnianie oraz egzekwowanie zwrotu materiałów zawierających informacje niejawne do KMN o klauzuli „Zastrzeżone”;
 36. zapewnienie przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania informacji niejawnych w KMN o klauzuli „Zastrzeżone.

Tag

Powiadom znajomego